Scandinavian Executive » 80/20-modellen

80/20-modellen

Vad är 80/20-modellen?

Sedan starten 2015 har Scandinavian Executive alltid varit transparenta om hur arvodet fördelas mellan oss och konsulten i uppdragen. 80% av vad kunden betalar går till konsulten vilket har varit uppskattat av både konsult och kund i våra samarbeten.

 

Vi tror på transparens och öppenhet för att undvika onödig press på konsulten och även för att inte kunder skall bli förda bakom ljuset om var arvodet tar vägen. Det finns fortfarande konsulter idag som blir förmedlade av andra aktörer på marknaden som är ovetande om hur mycket de kostar. Via olika sekretess-klausuler eller ”policies” döljs även konsultens arvode för kund.

 

Vi tror inte att detta är hållbart i längden och är absolut inte en affärsetik som vi står bakom.

Varför 80/20-modellen?

Vi tror att transparens och tydlighet i kommunikationen mot både kund och konsult vinner i längden. Att vi är öppna med arvodet gör att både kund och konsult kan känna sig trygga i samarbetet med Scandinavian Executive. Vi tillför värde till både kund och konsult.

Vår modell bygger på:

Du som kund skall få snabb tillgång till skickliga interimskonsulter, svar inom 1-3 dagar, ingen startkostnad och transparens i prissättningen vilket gör att vi inte favoriserar någon konsult bara för att maximera vårt täckningsbidrag.

 

Du som konsult får frågor om uppdrag som matchar din kompetens och hjälp att presentera dig för uppdragsgivaren på bästa möjliga sätt. Vi agerar som din säljkanal när du är tillgänglig för nya uppdrag och stöttar dig under hela uppdragets gång.

Vad ingår i Scandinavian Executives interimsförmedling?

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar