Scandinavian Executive » Om oss » Integritetspolicy

Integritetspolicy
Scandinavian Executive

Uppdaterad 11 mars 2024

För oss på Scandinavian Executive AB är den personliga integriteten viktig. Vi är ansvariga för behandlingen som samlas in på webb, CRM-system, våra verktyg för kandidathantering och plattformar i sociala medier (”Digitala Kanaler”).

 

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Scandinavian Executive AB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Scandinavian Executive AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 

Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga våra digitala kanaler. Om en annan, mera specifik, integritetspolicy publiceras på en Digital Kanal som hanteras av ett dotterbolag, ska den ha företräde framför denna integritetspolicy.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, CV, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

 

Nedan följer exempel på personuppgifter som behandlas:

 

CRM-systemet – förnamn, efternamn, e-postadress, mobilnummer, var du kom i kontakt med oss samt tillhörande dokument och tekniska uppgifter.

 

CV – Personliga brev och annan dokumentation – uppgifter för att kunna fullgöra vår del av uppdrag för att kunna genomföra en rekrytering eller tillsättning av interimskonsult. Det inkluderar samma kontaktuppgifter som för CRM-systemet samt vid orderhantering faktureringsuppgifter (ev. företagsnamn, adress, postnummer, ort) och transaktionshistorik.

 

Till ovan tillkommer behandling av tekniska uppgifter:

 

Tekniska uppgifter – användning av webbplatsen, i form av bl.a. vilka undersidor som besökts, webbläsarinställningar, klockslag samt ip-adresser.

 

Scandinavian Executive AB samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

Hur hämtar vi information?

Scandinavian Executive AB samlar in upplysningar genom formulär på hemsidan eller registrerar kontaktuppgifter under säljprocessen. Det är frivilligt att uppge denna information vi webben och du kan närsomhelst bli borttagen från våra system. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster och kommer att få svårare att genomföra uppdrag tillsammans.

Nedan följer exempel på personuppgifter som behandlas:

Vi samlar in personuppgifter om Användare från Användare, när Användare:

  • Kontaktformulär på web
  • Direktansökan till vår kandidatdatabas
  • När man laddar ner dokument från våra webbsidor
  • Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev per e-post

Ändamålet med information som inhämtas

  • För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
  • För att kunna sända relevant information
  • För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

Vi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och ge dig en god kundservice. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Hur lagras informationen?

Information som inhämtats genom formulär på hemsidan lagras i vårt CRM-system och våra verktyg för nyhetsbrevsutskick.

 

Kandidat/konsultinformation lagras även i vårt kandidathanteringssystem och i vår databas.

Hur tas information bort?

Information tas bort genom att du kontaktar oss per mail: info@scandinavianexecutive.se

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte ut till tredjepart, men vi kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Scandinavian Executives vägnar. Scandinavian Executive kontrollerar att underleverantörer till oss följer det nya europeiska GDPR ramverket för hantering av personuppgifter.

Rättigheter

Som kund eller konsult har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

 

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

 

Om du tror att Scandinavian Executive inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Kontakt

Scandinavian Executive AB

Telefon: 010-330 52 50

Mail: info@scandinavianexecutive.se