Scandinavian Executive » Om oss » Vår process

Vår process

Scandinavian Executives sökning för att fylla din position började långt innan ert behov uppstod. Vi bygger vårt nätverk hela tiden med kvalificerade och kompetenta interimskonsulter.

Vi är väl förberedda när behovet uppstår hos er! Det gör att ni med kort varsel kan få assistans med management-hjälp, projektledning eller vilken exekutiv/operativ roll som ert företag eller organisation kan tänkas behöva fylla. Oavsett om uppdraget gäller att driva förändringsarbete, genomföra omstruktureringar, kostnadseffektiviseringar, tillfällig förstärkning eller att ersätta en position.

Rekryteringsprocessen

1. Uppdragsbeskrivning och målbild

När ett case startar tittar vi noga på behovet och vilken uppgift som skall lösas i organisationen. I samarbete och nära dialog med kunden tar vi fram en relevant kravprofil som innehåller allt från praktiska grundkrav och måstekrav på erfarenhet eller kompetens till önskemål om personlighet eller annan erfarenhet som skulle bidra till uppdraget.

2. Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Därefter gör vi en genomgång av vårt kvalitetssäkrade nätverk, alla drygt 3000 konsulter som finns anslutna till oss, och tar fram en första lista på ett antal tänkbara konsulter som möter de krav som ställs. Vi letar inte på Linkedin eller går via tredje eller fjärde led i nätverket. Dessa kandidater får sedan en introduktion till uppdraget med förutsättningarna tidsmässigt och ekonomiskt och svarar snabbt om de är tillgängliga och intresserade av uppdraget. Vi gör avstämningar per telefon och väljer ut de mest lämpade till nästa steg.

3. Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

3-5 kandidater tar vi en djupare dialog med om uppdraget och av dessa presenteras de 2-3 som vi bedömer är mest lämpade till kunden för personligt möte. Slutkandidaten tar vi eller kunden ytterligare någon referens på och efter avtalet är signerat av alla parter startar uppdraget.

Hela processen tar mellan 1-3 arbetsdagar. I vår process genomför vi alltid en bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda slutkandidater.

En ytterligare möjlighet är att senare komma överens om att anställa personen och stänga interimskontraktet. Arvodet för detta går ner ju längre ni har hyrt, vi beskriver gärna mer om detta!

Tips till kunden:

Transparent information om:

 • rollen
 • förväntningar
 • övergripande strategi-målsättningar och
 • förutsättningarna inom organisationen

Detta ökar chansen att vi letar efter rätt profil som matchar uppdraget.

Tips till konsulten:

En tydlig profil och CV som visar vad du kan bidra med och vilka roller som passar samt snabb återkoppling när en förfrågan kommer gör att du har större chans att få ett lämpligt uppdrag! 2-3 sidor långt är att föredra, den som läser vill snabbt få en överblick över vem du är och vad du kommer att bidra med.

Kontakta oss

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
  Michael Gabrielsson

  Partner och delägare

  Allmänna förfrågningar