Scandinavian Executive » När behövs en interimskonsult

Interimschef

När vet du att du behöver ta in en interimschef eller interimskonsult?

Exempel på vanliga situationer där våra interim managers kan vara en effektiv lösning är vid omstruktureringar av organisationer, när rekryteringen av en strategisk ledningsposition drar ut på tiden, när en ledningsfunktion slutar med kort varsel eller när specialistkompetenser behövs under en begränsad tidsperiod.

Här nedan följer en lista av de vanligaste situationerna när interimschefer är en kostnadseffektiv och praktisk lösning:

Vid plötslig Kompetensbrist

 • Oplanerade utdragna rekryteringsprocesser
 • Plötslig förlust av ledande befattningshavare genom avgång, avsked eller sjukdom
 • Temporär frånvaro av lednings- eller chefsfunktion vid föräldraledighet eller semester
 • En oväntad ökning av arbetsbelastning

Vid omorganisationer eller omstruktureringar

 • Turnaround-uppdrag
 • Etablering av nya verksamheter eller start-ups
 • Styrning av ledning och personal vid implementering av ny teknik, nya metoder eller nya processer
 • Mentorskap eller Team-utveckling
 • Implementering av förändringar i företagskulturen
 • Omstrukturering eller kulturell förändring och ytterligare resurser och expertis
 • Hantera förvärv och fusioner

En interimschef har en tuff uppgift. De ska inte bara leda ett projekt, en avdelning eller ett verksamhetsområde hos ett främmande företag med okända personer. De ska dessutom göra det på ett framgångsrikt sätt. För att kunna bli uthyrd som interimschef krävs det att personen har dokumenterad erfarenhet inom en roll på ledningsnivå.

Vid behov av projektledning — viktiga enstaka projekt som kräver heltidsengagemang

 • Lansering av ett projekt där kompetens inte finns in-house
 • Produktlanseringar
 • Utvärdering, rekommendation och genomförande av projekt
 • Tillskott av kompetens för att genomföra en specifik affär
 • Flytt av fabrik, lager eller andra lokaler
 • Utvärdering av större offertförslag och översyn av faktiska utgifter mot överenskomna mål
 • Prissättning av anbud eller särskilda avtal
 • Utvärdering av förvärv, planering vid sammangående och due diligence

Krishantering – korrigera problem och genomföra nya rutiner

 • Effektiviseringar
 • Förbättring av affärsresultat
 • Strukturering av informationsbehov
 • Avveckling av företag

Kontakta oss

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Fredrik Nilsson - Scandinavian Executive
  Fredrik Nilsson

  Partner och delägare

  Allmänna förfrågningar