Scandinavian Executive » Utbud » Koncernredovisningschef

koncernredovisningschef

Vad är en interim koncernredovisningschef?

En interim koncernredovisningschef är en professionell och erfaren expert inom företagsekonomi och redovisning som tillfälligt anställs för att ta hand om och leda koncernens redovisningsavdelning.

Ibland kan ett företag ställas inför tillfälliga behov inom sin redovisningsavdelning, till exempel vid omstruktureringar, säsongsbetonade variationer eller när en befintlig chef är frånvarande. Att hyra in en interim koncernredovisningschef kan vara ett effektivt sätt att snabbt fylla dessa luckor och säkerställa att verksamheten fortsätter att fungera smidigt.

 

En interim koncernredovisningschef spelar en viktig roll för att säkerställa noggrannhet, effektivitet och efterlevnad av regler inom företagets redovisningsavdelning. Att hyra in en sådan expert från Scandinavian Executive ger företaget tillgång till högkvalificerad kompetens, objektivitet, flexibilitet och kostnadsbesparingar. Det kan vara ett strategiskt beslut som hjälper företaget att stärka sin redovisningsfunktion och uppnå sina affärsmål på ett effektivt sätt.

 

En interim koncernredovisningschef från Scandinavian Executive kommer in med en objektiv och oberoende syn på företagets redovisningsprocesser. De kan identifiera områden som behöver förbättras, implementera bästa praxis och ge nya perspektiv för att optimera effektiviteten och noggrannheten i redovisningsarbetet.

En interim koncernredovisningschef har flera viktiga ansvarsområden. Några av de vanligaste uppgifterna inkluderar:

 

Ledning av redovisningsavdelningen - Detta innebär att leda och säkerställa att alla redovisningsprocesser utförs korrekt och i enlighet med gällande regler och standarder.

 

Finansiell rapportering - En interim koncernredovisningschef ansvarar för att sammanställa och presentera koncernens finansiella rapporter. 

 

Koncernredovisning - Samordna redovisningsprocesser och konsolidera finansiell information från olika enheter inom koncernen.

 

Skatte - och lagstiftningsfrågor - Säkerställer att företaget följer alla relevanta regler och riktlinjer för att undvika eventuella juridiska eller skattemässiga konsekvenser.

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

Exempel på roller vi tillsätter

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

En Koncernredovisningschef kan användas inom flera olika områden

En "Koncernredovisningschef" är en titel som ofta används i större företag eller koncerner, och den refererar till en person som ansvarar för att sammanställa och presentera koncernens samlade finansiella rapportering.

 

 

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Vi har över 5000 konsulter i nätverket

Även om det skiljer sig mellan den privata och den offentliga sektorn så finns det fortfarande många likheter, speciellt när det kommer till vårt arbetssätt. Vi valde tidigt att fokusera på kvalitet framför kvantitet, vilket innebär att vi inte erbjuder ledare inom alla affärsområden utan bara inom vissa.

Några av alla de roller vi kan fylla är HR-chef, regionchef och ekonomichef. Genom åren har vi samlat över 4000 kompetenta ledare och chefer med olika egenskaper, kunskaper och kompetenser. Eftersom vi medvetet fokuserar på få områden och samtidigt har en stor personalstyrka har vi blivit väldigt duktiga på att matcha rätt interimschef med rätt uppdrag. Om ni söker en tillfällig chef inom offentlig verksamhet så har du kommit till helt rätt ställe. Hör av dig till oss, vi hjälper dig mer än gärna!

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar