Interim AO-chef

Låt oss hjälpa dig hitta en stark AO-chef inom företagsledning

Anledningarna är många men det primära behovet är oftast desamma, att fylla arbetsrollen så snabbt som möjligt. För industrier och fabriker kan snabbheten vara extra viktig då avbrott i verksamheten snabbt kan bli väldigt dyrt.

Företagsledningen har ett stort ansvar. De är dessa personer som styr vart det metaforiska skeppet ska segla och hur man ska ta sig dit. Detta ställer höga krav på personerna som arbetar inom företagsledningen och de har stor press på sig att ta rätt beslut. Dessa beslut påverkar trots allt hela verksamheten.

 

En AO-Chef inom företagsledning kan fylla flera olika arbetsroller. De kan hoppa in som VD för att täcka upp en avgång med kort varsel, ansvara för en avveckling av företaget, komma in för att förbättra affärsresultatet eller ta sig an någon helt annan utmaning. Företagsledningen består naturligtvis inte bara av en VD. Vi arbetar med alla roller i ledningsgruppen, AO-chefer, Regionschefer, Divisionschefer eller liknande.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Många fördelar med att anlita en AO-chef inom företagsledning

Rent praktiskt går vår process ut på att du hör av dig till oss och därefter går vi tillsammans igenom vad det är du och ditt företag behöver. Utmaningarna vi ställs inför kan se ut på otaliga sätt, från att ta över stafettpinnen från den tidigare VD:n till att hjälpa till med en stor affär.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Frågor och svar om interim AO-Chef

Vad gör en interim AO-Chef? En AO-Chef kan ha många olika uppgifter. Det kan bland annat handla om att utveckla försäljning, etablera och utveckla kontakter, leda medarbetarna på företaget eller andra uppgifter kopplade till affärsområdet.  
Vilken utbildning och erfarenhet har en interim AO-Chef? Våra AO-Chefer har relevant akademisk utbildning för rollen, samt erfarenhet från liknande roller. Exakt vilken utbildning och erfarenhet de har kan dock variera. Våra AO-Chefer är även vana att hoppa in med kort varsel och snabbt ta sig an de specifika utmaningarna som finns på företaget.  
Hur kan en interim AO-Chef hjälpa min verksamhet? En interim AO-Chef kan med kort varsel hoppa in när det tillfälligt behövs en affärsområdeschef. Det kan handla om att man behöver någon som utvecklar försäljningen, leder medarbetarna eller för arbete med strategiska frågor för affärsområdet.  
Vad kostar det att hyra en interim AO-Chef? I samband med vårt startmöte med uppdragsgivaren går vi igenom alla förutsättningar och krav för rollen. De kandidater med rätt erfarenhet och som uppfyller uppställda krav presenteras med arvode oftast per timme eller dag. Ingen kostnad utgår för vårt arbete att hitta rätt kandidater. Sådant som omfattning, nivå och liknande påverkar kostnaden, vilket gör det svårt att säga kostnad på förhand. Vi presenterar kandidater tillsammans med individuella arvoden. Vid uppdrag för konsulten debiteras den tid som konsulten arbetar.  
Hur lång tid tar det att hitta en kvalificerad AO-Chef? Normalt hanterar vi en sökprocess efter en affärsområdeschef på 1-3 dagar enligt överenskommelse med er. Då har vi gjort ett kvalificerat urval och intervjuat de bäst lämpade. Ca tre av de bästa kandidaterna presenteras till er för utvärdering. Presenterade kandidater är sedan tillgängliga för start omgående eller inom någon vecka.  

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Fredrik Nilsson - Scandinavian Executive
    Fredrik Nilsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar