Scandinavian Executive » Utbud » Koncernredovisningsekonom

Koncernredovisningsekonom

Koncernredovisning - grupper av bolag

Många förvärv genomförs och bolagsstrukturer förändras. I den miljön blir koncernredovisningen central för att ha kontroll på nyckeltal och utfall i olika delar av koncernen.

Detta ställer höga krav på de personer som arbetar med koncernredovisning, både i ledande och operativa befattningar. Om en ledningsfunktion eller annan verksamhetskritisk ekonomifunktion slutar med kort varsel eller inte längre kan utföra sitt arbete behöver företaget snabbt ta in en ersättare. Detta är något som vi på Scandinavian Executive kan hjälpa till med.

 

En interimskonsult kan snabbt täcka upp ett tomrum som har dykt upp i ekonomiavdelningen. Detta är en av fördelarna med att använda sig av en interim istället för att påbörja den långa rekryteringsprocessen. Faktum är att det även är möjligt att använda en interim samtidigt som du söker en permanent lösning. I många fall sköter våra ledare sitt uppdrag på ett så pass framgångsrikt sätt att interimsuppdraget övergår till att bli en fast anställning.

 

Det är inte bara när en chef försvinner som en ekonomikonsult kan hämtas in. Du kan med fördel använda en interim för att ta sig an olika roller eller utföra olika uppdrag och projekt inom ekonomi. Det kan till exempel handla om att effektivisera verksamheten, utföra omstrukturering eller implementera nya processer.

Exempel på roller vi tillsätter

Vi har även specialister inom SAP, MS NAV och andra affärssystem.

 

I vår process genomför vi alltid en bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda slutkandidater.

Kompetenta koncernredovisningsekonomer

Det finns flera anledningar till varför du snabbt måste få en kompetent och erfaren koncernredovisningsekonom på plats. Ofta är anledningarna till behovet mer eller mindre traumatiska och kommer plötsligt. Vi hjälper er att hitta er interim koncernredovisningsekonom och tillfälliga chefer för er ekonomi- och finansfunktion.

Rollen innefattar oftast, förutom ekonomi och verksamhetsstyrning, även strategisk affärsutveckling, analys av förvärv eller avyttring, deltagande i eventuell börsnotering och ansvar för verksamhetsfinansiering. Ledarskapserfarenheten täcker alla vanligast förekommande underliggande funktioner såsom exempelvis Redovisning, Controlling, Skatt, IT, Risk, Investor Relations och HR. Många av våra konsulter har erfarenhet från internationell verksamhetsstyrning och har ofta haft det direkta ansvaret för det noterade bolagets Investor Relations. Samtliga har relevant akademisk utbildning inom ekonomi, väldigt ofta med en MBA som påbyggnad. 

 

Vi har mångårig erfarenhet av att förstå utmaningarna i rollen som koncernredovisningsekonom och har många lyckade uppdrag genom åren. När vi söker efter rätt resurs för ett uppdrag tittar vi alltid på de specifika behov verksamheten har och krav på kandidaten.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Anlita en koncernredovisningsekonom

Som du märker kan en interimskonsult hjälpa till vid flera olika situationer. Detta ställer inte bara höga krav på själva ekonomikonsulten utan även på oss. Det är trots allt vårt jobb att matcha rätt person till rätt uppdrag, något vi har blivit väldigt duktiga på.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Frågor och svar om interim Koncernredovisningsekonom

Vad gör en interim Koncernredovisningsekonom? En koncernredovisningsekonom arbetar med ekonomiska processer och rutiner, och ser till att företaget kan upprätthålla den effektiva redovisningen. De jobbar bland annat med att upprätta bokslut, med årsredovisningar, moms, deklarationer och att delta i budgetprocessen och prognosprocessen samt konsolidering.  
Vilken utbildning och erfarenhet har en interim Koncernredovisningsekonom? En koncernredovisningsekonom är ofta utbildad redovisningsekonom, men kan även ha en civilekonomutbildning. De har även en lång erfarenhet, vilket är viktigt då detta är en av de mest specialiserade inriktningarna inom området. Våra koncernredovisningsekonomer är även vana att snabbt hoppa in och ta sig an utmaningar i olika företag.  
Hur kan en interim Koncernredovisningsekonom hjälpa min verksamhet? En interim koncernredovisningsekonom kan hjälpa till med många olika saker. Detta är en specialistkompetens som bland annat kan ta hand om månads-, kvartals och årsbokslut, konsolidering av redovisningen, implementering av nya regelverk, rapporteringsflöden för nyförvärv, koncernrapportering till ledningen och så vidare.  
Vad kostar det att hyra en interim Koncernredovisningsekonom? Kostnaden för en interim koncernredovisningsekonom kan variera beroende på konsultens utbildning och erfarenhet, omfattning, kriterier och så vidare. När vi har all den information vi behöver så tar vi fram lämpliga kandidater för uppdraget, och tillsammans med dessa presenterar vi även arvodet för respektive kandidat.  
Hur lång tid tar det att hitta en kvalificerad Koncernredovisningsekonom? Normalt hanterar vi en sökprocess efter en koncernredovisningsekonom på 1-3 dagar enligt överenskommelse med er. Då har vi gjort ett kvalificerat urval och intervjuat de bäst lämpade. Ca tre av de bästa kandidaterna presenteras till er för utvärdering. Presenterade kandidater är sedan tillgängliga för start omgående eller inom någon vecka.  

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar