Scandinavian Executive » Utbud » Interimschef HR

Interimschef HR

Vi kan hjälpa dig att hitta en interim HR-chef

Att engagera en skicklig och rutinerad interim HR-chef kan göra stor skillnad, oberoende av om det rör sig om ett kortsiktigt eller långsiktigt projekt.

Svenska företag expanderar snabbt och i vissa fall uppstår behovet av att snabbt förstärka verksamheten. I dessa situationer kan en interim HR-chef från Scandinavian Executive vara lösningen. Vi har ett brett nätverk av erfarna ledare specialiserade på personalledning och organisationsutveckling. Vi lyssnar på era behov och matchar er med rätt expert för ert företag.

 

För att säkerställa att er verksamhet fortsätter att växa smidigt och effektivt, utan avbrott, är vår uppgift att snabbt tillhandahålla rätt interim HR-chef för er. Vi strävar efter att minimera tiden mellan ditt initiala samtal till oss och tillfället då din nya interim HR-chef börjar arbeta. Vi förstår att snabb respons och agerande är avgörande för att hantera tillväxtutmaningar, och vår process är optimerad för att uppfylla dessa krav. Med Scandinavian Executive vid din sida kan du förvänta dig en smidig övergång och fortsatt framåtskridande på din tillväxtresa.

Exempel på roller vi tillsätter

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Hitta en tillfällig chef för HR

Vi har valt att enbart fokusera på att tillhandahålla kompetenta chefer på ledningsnivå. Genom åren har vi byggt upp ett nätverk med över 4000 chefer och ledare som är experter inom flera olika affärsområden och med erfarenhet från mängder av branscher och marknader.

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar