Scandinavian Executive » Utbud » Interim Controller

Interim Controller

Få en erfaren Interim Controller för att stärka din ekonomifunktion.

En Interim Controller kan snabbt komma in och förstärka ekonomiavdelningen. Vi lyssnar på era krav och förväntningar på konsulten och söker matchande konsult i vår kandidatbas.

Vår process är tydligt dokumenterad och säkerställer att konsulten möter era krav. Vi tar fram de bäst lämpade och presenterar ca tre kandidater redan efter 1-3 dagar. Detta är en av fördelarna med att använda oss vid behov av en Financial Controller istället för att påbörja en rekryteringsprocess som kan vara lång och tidskrävande. Det är också möjligt att använda vår interimskonsult samtidigt som du parallellt söker en permanent lösning.

 

Vår sökning för att hitta rätt Financial Controller till dig började långt innan ert behov uppstod. Vi arbetar aktivt för att attrahera de främsta konsulterna och bygger hela tiden vår kandidatbas med kvalificerade och kompetenta konsulter. Vi är väl förberedda när behovet uppstår hos er!

 

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Controller – En nyckelroll för verksamhetens ekonomifunktion

En Controller ansvarar för att ledningen får den ekonomiska informationen som krävs för att bedriva verksamheten. Controllern gör analyser av det ekonomiska resultatet, skapar prognoser samt agerar rådgivare till ledningen. Som Controller kan du vara affärsinriktad verksamhetscontroller eller redovisningsinriktad Controller.

En verksamhetscontroller, Business Controller är affärsinriktad medan en redovisningscontroller, Financial Controller är inriktad inom redovisning och arbetar med bokslut.

 

När vi söker efter rätt resurs för ett uppdrag tittar vi alltid på de specifika behov verksamheten har och vilka krav som ställs på kandidaten.

Läs gärna även mer om rollerna:

Interim Controllers skapar rätt förutsättningar för verksamhetsstyrning

Vi har mångårig erfarenhet av att förstå utmaningarna i rollen som interim Controller och har många lyckade uppdrag genom åren. I rollen ligger ansvar för analys av ekonomiska flöden och prognostisering. Som interim Controller skapar du förutsättningar för att ledningen ska kunna styra verksamheten. I botten ligger en relevant akademisk utbildning inom ekonomi.

Våra konsulter har en lång erfarenhet som Interim Financial Controller med dokumenterat goda resultat samt referenser. Vi har ett gediget system för att kvalitetssäkra våra konsulter. Vi genomför dagligen intervjuer med konsulter och har väldokumenterade mallar för alla steg i processen.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Frågor och svar om interim Controller

Vad gör en interim controller? Som interim controller ansvarar du för redovisning och bokslut. Exempel på arbetsuppgifter i rollen är till exempel:
 • Samordning av bokslut
 • Månadsrapportering
 • Resultatanalys och uppföljning
 • Ansvar för moms-, skatt- och inkomstdeklarationer Utveckling av rutiner och processer
 • Treasury management
 • Operativ styrning av löpande redovisning
 • Upprättande av årsredovisning
 • Budgetering och löpande analys av relevanta poster och nyckeltal
 • Projektredovisning
Vilken erfarenhet och utbildning har en interim controller? I botten ligger en relevant akademisk utbildning inom ekonomi. Därefter många spännande år med siffror och redovisning.
När bör jag välja att hyra in en interim controller? Har ni till exempel hastigt fått en vakans eller tillfälligt behov i samband med bokslut – kontakta oss hör kostnadsfri rådgivning.
Hur lång tid tar det att hitta en interim controller? Vi tummar aldrig på kvalitén och vår process möjliggör att vi presenterar kandidater inom 1-3 dagar.
Vad kostar det att hyra en interim controller? Varje enskilt behov kräver rätt kompetens. Vi utgår alltid från uppdragsgivarens behov och kravprofil. Är det heltid eller deltid? Vilen nivå på senioritet krävs? I samband när vi presenterar kandidaterna utifrån önskade förutsättningar presenterar vi också de individuella arvodena. Förslag på konsulter presenteras utan kostnad för uppdragsgivaren. Konsulten debiterar arvode för faktisk nerlagd tid enligt tidrapporterig som sker månadsvis.

Kontakta oss

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Fredrik Nilsson - Scandinavian Executive
  Fredrik Nilsson

  Partner och delägare

  Allmänna förfrågningar