Scandinavian Executive » Utbud » Treasuryspecialist

Treasuryspecialist

Treasuryspecialist - hantera företagets kapital

I många bolag är flödet av likvida medel, lån och affärsrisker något som måste hanteras på ett professionellt och ordnat sätt. Treasury är en spännande avdelning med många olika uppgifter att hantera.

Detta ställer höga krav på de personer som arbetar med treasury, både i ledande och operativa befattningar. Om en ledningsfunktion eller annan verksamhetskritisk ekonomifunktion slutar med kort varsel eller inte längre kan utföra sitt arbete behöver företaget snabbt ta in en ersättare. Detta är något som vi på Scandinavian Executive kan hjälpa till med.

 

En interimskonsult kan snabbt täcka upp ett tomrum som har dykt upp i ekonomiavdelningen. Detta är en av fördelarna med att använda sig av en interim istället för att påbörja den långa rekryteringsprocessen. Faktum är att det även är möjligt att använda en interim samtidigt som du söker en permanent lösning. I många fall sköter våra ledare sitt uppdrag på ett så pass framgångsrikt sätt att interimsuppdraget övergår till att bli en fast anställning.

 

Det är inte bara när en chef försvinner som en ekonomikonsult kan hämtas in. Du kan med fördel använda en interim för att ta sig an olika roller eller utföra olika uppdrag och projekt inom ekonomi. Det kan till exempel handla om att effektivisera verksamheten, utföra omstrukturering eller implementera nya processer.

Exempel på roller vi tillsätter

Vi har även specialister inom SAP, MS NAV och andra affärssystem.

 

I vår process genomför vi alltid en bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda slutkandidater.

Kompetenta treasuryspecialister

Det finns flera anledningar till varför du snabbt måste få en kompetent och erfaren treasuryspecialist på plats. Ofta är anledningarna till behovet mer eller mindre traumatiska och kommer plötsligt. Vi hjälper er att hitta er interim treasuryspecialist och tillfälliga chefer för er ekonomi- och finansfunktion.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Anlita en treasury specialist

Som du märker kan en interimskonsult hjälpa till vid flera olika situationer. Detta ställer inte bara höga krav på själva ekonomikonsulten utan även på oss. Det är trots allt vårt jobb att matcha rätt person till rätt uppdrag, något vi har blivit väldigt duktiga på.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Frågor och svar om interim Treasuryspecialist

Vad gör en interim Treasuryspecialist? En Treasuryspecialist kan ha många olika uppgifter på ett företag. Det kan handla om att arbeta med handelsfinansiering, valutahandel, likviditetsuppgifter och kontanthanteringsuppgifter, kortsiktiga kontantprognoser, utförande av valutaaffärer och mycket annat.  
Vilken utbildning och erfarenhet har en interim Treasuryspecialist? Våra treasuryspecialister har akademisk och adekvat utbildning, ofta inom ekonomi. De har även relevant erfarenhet, och vana att snabbt hoppa in och axla rollen som treasuryspecialist på olika företag.  
Hur kan en interim Treasuryspecialist hjälpa min verksamhet? En interim treasuryspecialist kan behövas vid avgång, eller när man tillfälligt behöver hjälp av en treasuryspecialist.  
Vad kostar det att hyra en interim Treasuryspecialist? Det går tyvärr inte att säga en exakt kostnad innan man har all relevant information så som omfattning, kriterier och behov. När vi presenterar lämpliga kandidater för uppdraget så presenterar vi även deras respektive arvode.  
Hur lång tid tar det att hitta en kvalificerad Treasuryspecialist? Vi vet att behovet kan vara akut och uppstå plötsligt, därför tar vi fram lämpliga kandidater inom 1-3 dagar så att du snabbt kan ha konsulten på plats.  

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar