Scandinavian Executive » Utbud » Digitaliseringschef

Digitaliseringschef

Digitaliseringschef – Något vi kan hjälpa dig med!

Idag finns det många anledningar att tillsätta en digitaliseringschef. Det är inte bara för att täcka upp en tillfälligt frånvarande chef som en interimschef kan komma väl till pass. Även vid projekt där det behövs specialkompetens inom IT kan en av våra ledare se till att projektets slutförs på ett lyckat sätt.

Vår förberedelse startade långt innan ditt företag anmälde sitt behov. Genom åren har vi byggt upp en databas med kvalificerade och erfarna ledare från många olika områden, alla med unika färdigheter och expertis. När du väl når ut till oss, har vi en omfattande pool av kandidater att välja från. Detta möjliggör inte bara en snabb matchning av rätt person för ditt specifika behov, utan också en snabb process för att se till att det finns en ledare på plats så snabbt som möjligt, ofta inom två till fem arbetsdagar. Specifikt inom IT och teknikområdet, som kräver speciell expertis, kan vi hjälpa dig effektivt och med fördel.

 

Just ledare och chefer inom IT och teknologi, ett område som ställer höga kompetenskrav, är något som vi med fördel kan hjälpa dig med.

Exempel på roller vi tillsätter

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Vi kan hjälpa dig att hitta den perfekta kandidaten

En interimistisk chef kan vara till stor nytta inte bara för att tillfälligt ersätta en frånvarande chef, utan också vid projekt där specifik IT-expertis krävs. Våra erfarna ledare kan se till att projekten genomförs framgångsrikt och uppfyller de högt ställda kraven inom IT.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Frågor och svar om interim Digitaliseringschef

Vad gör en interim Digitaliseringschef? En digitaliseringschefs uppgifter kan variera beroende på vilket område företaget är verksamt inom. Det kan bland annat handla om att leda, koordinera och utveckla verksamhetens processer, driva digitaliserings- och IT-initiativ och ansvara för uppföljning och rapportering inom digitalisering. En digitaliseringschef kan arbeta både verksamhetsnära och strategiskt.  
Vilken utbildning och erfarenhet har en interim Digitaliseringschef? Lämplig utbildning kan till stor del bero på området som företaget är verksamt inom, och det kan vara viktigt att digitaliseringschefens utbildning är inom samma område. Ofta har digitaliseringschefen dock en akademisk utbildning inom IT eller ekonomi. Därtill har digitaliseringschefen erfarenhet av yrket, och vana att snabbt sätta sig in i ett företags verksamhet och ta sig an arbetsuppgifterna.  
Hur kan en interim Digitaliseringschef hjälpa min verksamhet? En interim digitaliseringschef kan behövas när det uppstår ett tillfälligt behov av en digitaliseringschef. Det kan handla om allt från avgång eller tillfällig frånvaro av den ordinarie digitaliseringschefen, till situationer då en sådan behövs endast tillfälligt.  
Vad kostar det att hyra en interim Digitaliseringschef? Eftersom kostnaden beror på sådant som omfattning, utbildning, erfarenhet, krav och kriterier så går det inte att säga en exakt kostnad innan man vet allt detta. När vi presenterar lämpliga kandidater presenterar vi även arvodet för respektive kandidat.  
Hur lång tid tar det att hitta en kvalificerad Digitaliseringschef? Normalt hanterar vi en sökprocess efter en digitaliseringschef på 1-3 dagar enligt överenskommelse med er. Då har vi gjort ett kvalificerat urval och intervjuat de bäst lämpade. Ca tre av de bästa kandidaterna presenteras till er för utvärdering. Presenterade kandidater är sedan tillgängliga för start omgående eller inom någon vecka.  

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar