Scandinavian Executive » Utbud » Fabrikschef

Fabrikschef

Vad är en interim fabrikschef?

En interim fabrikschef är en tillfällig chef som anställs för att ta över ledarskapet i en produktionsorganisation under en begränsad tid. Det kan handla om allt från några månader till ett år eller längre. Interima fabrikschefer är ofta erfarna ledare med gedigen kunskap inom produktion, logistik och supply chain.

Att anställa en interim fabrikschef kan vara en effektiv lösning för att hantera en temporär situation i din produktionsorganisation. Genom att anlita en interimschef får man snabbt få tillgång till en erfaren ledare som kan hjälpa till att öka produktiviteten, kvaliteten, säkerheten och sänka kostnaderna.

 

En interim fabrikschef hjälper till att utveckla en produktionsorganisation genom att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare mot uppsatta mål. Genom att få med alla på förändringar som genomförts bidrar en interimschef också till att utveckla ett samarbetsklimat och en stark kultur i organisationen.

 

En interim fabrikschef kan även vara nyttig för att vidareutveckla strukturer och rutiner i organisationen. Detta kan leda till att organisationen blir mer effektiv och produktiv på lång sikt.

För att bli en interim fabrikschef krävs det vanligtvis att man har en akademisk examen inom teknik eller ekonomi samt flera års erfarenhet av att arbeta inom produktion och ledarskap. Man ska ha erfarenhet av att leda och motivera personal, samt ha god kunskap om produktionsprocesser och teknik. Andra viktiga kvalifikationer inkluderar goda kommunikationsfärdigheter, förmågan att fatta beslut under högt tryck och att vara flexibel och anpassningsbar.

 

Sammanfattningsvis så är en interim fabrikschef en tillfällig men effektiv lösning för att hantera temporära situationer i en produktionsorganisation. 

Exempel på roller vi tillsätter

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Hur går det till att anställa en fabrikschef?

Vi tror på effektiva och okomplicerade processer. Därför är vår rekryteringsprocess både enkel, snabb och träffsäker. Själva processen för att anställa en fabrikschef är alltid densamma, oavsett om du behöver en konsult som kan driva fabrik, sköta logistiken eller implementera ett nytt IT-system för lagerhantering.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Anlita interim

Frågor och svar om interim Logistikchef

Vad gör en interim logistikchef? En logistikchef kan arbeta med ledningsgruppen och ha en av nyckelrollerna i utvecklingsarbetet, men kan även ingå i ett team med de som arbetar med försäljning och logistik. Logistikchefens uppdrag och arbetsuppgifter kan variera mellan olika företag och organisationer.  
Vilken utbildning och erfarenhet har en interim logistikchef? En logistikchef har adekvat akademisk utbildning, men den exakta utbildningen kan variera mellan olika logistikchefer. En del är till exempel utbildade civilingenjörer. Därtill har de erfarenhet av yrket, och av att snabbt hoppa in där det behövs.  
Hur kan en interim logistikchef hjälpa min verksamhet? En interim logistikchef kan hjälpa din verksamhet på samma sätt som en fastanställd logistikchef, med samma uppgifter och utmaningar. En tillfällig logistikchef kan vara ett bra val när du inte vill stressa med rekryteringen, utan hellre tillsätter en tillfällig sådan tills vidare.  
Vad kostar det att hyra en interim logistikchef? Det går inte att säga en exakt kostnad innan man har all information och vet exakt vilka behov ni har. När vi presenterar lämpliga kandidater för uppdraget så presenterar vi även arvodet. Vi tar inte betalt för att ta fram dessa kandidater, utan vi debiterar endast för den tid som konsulten lägger ned.  
Hur lång tid tar det att hitta en kvalificerad logistikchef? Normalt hanterar vi en sökprocess efter en logistikchef på 1-3 dagar enligt överenskommelse med er. Då har vi gjort ett kvalificerat urval och intervjuat de bäst lämpade. Ca tre av de bästa kandidaterna presenteras till er för utvärdering. Presenterade kandidater är sedan tillgängliga för start omgående eller inom någon vecka.  

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar