Scandinavian Executive » Utbud » Fabrikschef

Fabrikschef

Optimera produktionen med en
interim fabrikschef

En interim fabrikschef erbjuder en unik lösning för att navigera genom temporära utmaningar, optimera produktionsprocesser och säkerställa att din organisation inte bara överlever utan blomstrar under övergångsperioder. Med rätt ledarskap kan du snabbt anpassa dig till marknadens krav, förbättra produktiviteten och säkerställa en hållbar tillväxt.

Att utveckla och leda en produktionsorganisation mot uppsatta mål kräver skickligt ledarskap, vilket en interim fabrikschef tillhandahåller genom att engagera både verksamhet och medarbetare. Deras förmåga att samla teamet kring gemensamma mål bidrar till att skapa ett starkt samarbetsklimat och en kultur präglad av gemensamma värderingar och ambitioner.

 

En interim fabrikschef kan vara en effektiv lösning för att hantera en temporär situation i din produktionsorganisation. När man anlitar en interim chef får man snabbt tillgång till en erfaren ledare som kan hjälpa till att öka produktiviteten, kvaliteten, säkerheten och sänka kostnaderna.

 

Vi lyssnar på era krav och förväntningar på konsulten och söker matchande chef i vår kandidatbas. Vår process är tydligt dokumenterad och säkerställer att konsulten möter era krav. Vi tar fram de bäst lämpade och presenterar ca tre kandidater redan efter 1-3 dagar. Detta är en av fördelarna med att använda oss vid behov av en CFO istället för att påbörja en rekryteringsprocess som kan vara lång och tidskrävande.

Exempel på roller vi tillsätter

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Vad är en interim fabrikschef?

En interim fabrikschef är en tillfällig chef som anställs för att ta över ledarskapet i en produktionsorganisation under en begränsad tid. Det kan handla om allt från några månader till ett år eller längre. Interima fabrikschefer är ofta erfarna ledare med gedigen kunskap inom produktion, logistik och supply chain.

 

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Anlita interim

Frågor och svar om interim Logistikchef

Vad gör en interim logistikchef? En logistikchef kan arbeta med ledningsgruppen och ha en av nyckelrollerna i utvecklingsarbetet, men kan även ingå i ett team med de som arbetar med försäljning och logistik. Logistikchefens uppdrag och arbetsuppgifter kan variera mellan olika företag och organisationer.  
Vilken utbildning och erfarenhet har en interim logistikchef? En logistikchef har adekvat akademisk utbildning, men den exakta utbildningen kan variera mellan olika logistikchefer. En del är till exempel utbildade civilingenjörer. Därtill har de erfarenhet av yrket, och av att snabbt hoppa in där det behövs.  
Hur kan en interim logistikchef hjälpa min verksamhet? En interim logistikchef kan hjälpa din verksamhet på samma sätt som en fastanställd logistikchef, med samma uppgifter och utmaningar. En tillfällig logistikchef kan vara ett bra val när du inte vill stressa med rekryteringen, utan hellre tillsätter en tillfällig sådan tills vidare.  
Vad kostar det att hyra en interim logistikchef? Det går inte att säga en exakt kostnad innan man har all information och vet exakt vilka behov ni har. När vi presenterar lämpliga kandidater för uppdraget så presenterar vi även arvodet. Vi tar inte betalt för att ta fram dessa kandidater, utan vi debiterar endast för den tid som konsulten lägger ned.  
Hur lång tid tar det att hitta en kvalificerad logistikchef? Normalt hanterar vi en sökprocess efter en logistikchef på 1-3 dagar enligt överenskommelse med er. Då har vi gjort ett kvalificerat urval och intervjuat de bäst lämpade. Ca tre av de bästa kandidaterna presenteras till er för utvärdering. Presenterade kandidater är sedan tillgängliga för start omgående eller inom någon vecka.  

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar