Scandinavian Executive » Utbud » Interimschef Sourcing, Supply Chain & Logistik

Interimschef
Sourcing, Supply
Chain & Logistik

Vi hjälper dig hitta interimschef inom supply chain management

Ibland händer det att en del av verksamheten blir ledarlös. Det kan bero på att den nuvarande chefen kommer att sluta med kort varsel eller något helt annat. Oavsett anledningen så kommer detta att få en stor påverkan, både på den specifika delen av verksamheten och sannolikt även på hela företagets verksamhet också.

För att undvika denna påverkan så mycket som möjligt kan du använda dig av en interimschef, det vill säga en erfaren chef och ledare som kan hoppa in under tiden som ditt företag letar efter en ersättare.

 

En interimschef används naturligtvis inte bara för denna typ av uppdrag. De kan även användas när ditt företag vill utföra en omstrukturering av organisationen eller när det behövs specialkompetens för ett projekt.

 

För att ett interimschef uppdrag ska bli lyckat finns det många delar som ska gå ihop. Först och främst har vi själva chefen som hyrs in. Denna person ska inte bara besitta den erfarenhet och kompetens som krävs för att kunna fylla den specifika arbetsrollen. Helst bör personen även ha stor erfarenhet av den specifika branschen och dess förutsättningar.

Exempel på roller vi tillsätter

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

En interimschef inom Supply Chain Management som passar just er

Vi på Scandinavian Executive vet hur viktigt det är att ha rätt person på rätt plats. Därför har vi inte bara samlat flera duktiga ledare med erfarenheter och kunskaper inom flera olika branscher och kompetenser.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Frågor och svar om interim Supply Chain Manager

Vad gör en interim Supply Chain Manager?   Supply Chain är flödet av varor, pengar eller information som går från tillverkaren till den slutgiltiga kunden, genom alla stegen i produktionen. Supply Chain Management handlar om själva planeringen, kontrollen och schemaläggningen av flödet och någon som jobbar med detta sköter alltså dessa saker – planering, schemaläggning och så vidare.  
Vilken utbildning och erfarenhet har en interim Supply Chain Manager? Våra konsulter som jobbar med Supply Chain Management har ofta utbildning inom just detta, samt inom logistik, eller likvärdig utbildning. Därtill har de erfarenhet av detta, och är vana att hoppa in och arbeta med det på olika företag.  
Hur kan en interim Supply Chain Manager hjälpa min verksamhet? En konsult inom Supply Chain Management kan hjälpa verksamheten med många olika saker: att minska rutinmässiga kostnader, förbättra kvaliteten av informationsflödet, förenkla överföringen och användandet av information och minska tiden för genomförandet av affärstransaktioner till exempel.  
Vad kostar det att hyra en interim Supply Chain Manager? Kostnaden beror på bland annat utbildning och erfarenhet, omfattning, behov, kriterier och krav. När vi presenterar kandidater till uppdraget så kan du även se arvodet för respektive konsult.  
Hur lång tid tar det att hitta en kvalificerad Supply Chain Management? Vi tar fram och presenterar lämpliga kandidater inom 1-3 dagar.  

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar