Scandinavian Executive » Utbud » Business Controller

Interim Business Controller

Interim Business Controller med stor erfarenhet

En Interim Business Controller kan snabbt komma in och förstärka ekonomiavdelningen. Vi lyssnar på era krav och förväntningar på konsulten och söker matchande konsult i vår kandidatbas.

En interim Business Controller kan snabbt komma in och förstärka ekonomiavdelningen. Vi lyssnar på era krav och förväntningar på konsulten och söker matchande konsult i vår kandidatbas.

 

Vår process är tydligt dokumenterad och säkerställer att konsulten möter era krav. Vi tar fram de bäst lämpade och presenterar ca tre kandidater redan efter 1-3 dagar. Detta är en av fördelarna med att använda oss vid behov av en Business Controller istället för att påbörja en rekryteringsprocess som kan vara lång och tidskrävande. Det är också möjligt att använda vår interimskonsult samtidigt som du parallellt söker en permanent lösning.

 

Vår sökning för att hitta rätt Business Controller till dig började långt innan ert behov uppstod. Vi arbetar aktivt för att attrahera de främsta konsulterna och bygger hela tiden vår kandidatbas med kvalificerade och kompetenta konsulter. Vi är väl förberedda när behovet uppstår hos er!

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Interim Business Controller – En nyckelroll för verksamhetens ekonomifunktion

En Interim Business Controller ansvarar för att ledningen får den ekonomiska informationen som krävs för att bedriva verksamheten.

Controllern gör analyser av det ekonomiska resultatet, skapar prognoser samt agerar rådgivare till ledningen. Som Interim Business Controller kan du vara affärsinriktad verksamhetscontroller eller redovisningsinriktad Controller.

 

När vi söker efter rätt resurs för ett uppdrag tittar vi alltid på de specifika behov som er verksamhet har. Genom att lyssna på era önskemål och krav kan vi göra en träffsäker matchning med en kandidat som passar er perfekt.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Frågor och svar om interim Business Controller

Vad gör en interim Business Controller? En Business Controller är en kritisk resurs för organisationen, både för verksamheten och för ledningen. Våra konsulter brinner för siffror och analyser sim kopplas ligger till grund för framtidens mål. Rollen innefattar ekonomi och verksamhetsstyrning, men omfattar även affärsstöd och marknadsföring. I rollen ligger ansvar för analys av ekonomiska flöden och prognostisering. Som Business Controller skapar du förutsättningar för att ledningen ska kunna styra verksamheten.
Vilken erfarenhet och utbildning har en interim Business Controller? I botten ligger en relevant akademisk utbildning inom ekonomi. Därefter många spännande år med siffror och analyser.
När bör jag välja att hyra in en interim Business Controller? Har ni till exempel hastigt fått en vakans eller tillfälligt ökat behov – kontakta oss hör kostnadsfri rådgivning.
Hur lång tid tar det att hitta en interim Business Controller? Vi tummar aldrig på kvalitén och vår process möjliggör att vi presenterar kandidater inom 1-3 dagar.
Vad kostar det att hyra en interim Business Controller? Varje enskilt behov kräver rätt kompetens. Vi utgår alltid från uppdragsgivarens behov och kravprofil. Är det heltid eller deltid? Vilen nivå på senioritet krävs? I samband när vi presenterar kandidaterna utifrån önskade förutsättningar presenterar vi också de individuella arvodena. Förslag på konsulter presenteras utan kostnad för uppdragsgivaren. Konsulten debiterar arvode för faktisk nerlagd tid enligt tidrapporterig som sker månadsvis.

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar