Referenser

Vi har genom åren hjälpt kunder från många olika branscher att tillsätta roller.

Vi har exempelvis tillsatt VD, CFO, RC, COO, HR, marknadschef, försäljningschef och specialistroller inom till exempel supply chain eller inköp&logistik. Flera komplexa förändringsprojekt och implementeringsprojekt har drivits av interimskonsulter från oss. Detta med konsulter från vårt starka nätverk som hela tiden växer.

Kundreferenser

Tack för dessa värmande citat från kunder som vi arbetat och arbetar tillsammans med under åren:

Vi hade en stor möjlighet som vi ville kapitalisera, samtidigt som en nyckelperson hastigt lämnade oss av personliga skäl. Vi riskerade att missa stora intäkter och tappa värdefull tid. Det har varit en fantastisk upplevelse att arbeta tillsammans med Scandinavian Executive i ett uppdrag att rekrytera en interimschef som snabbt kunde sätta igång att driva arbetet framåt. Vår kontakt hos Scandinavian Executive visar en enastående förmåga att tänka utanför boxen, på ett sätt som jag inte har sett hos andra search eller rekryteringsfirmor jag har varit i kontakt med. Vår konsults klokhet och snabbhet i att agera ledde dessutom till en mycket lyckad och bra lösning för både företaget och den numer anställde chefen!

VD inom industrin

Vi har anlitat Scandinavian Executive vid flera tillfällen då vi sökt interimschefer på kort varsel. Michael är engagerad och driven och har en mycket bra känsla för att hitta rätt kompetens med rätt personlighet till rätt plats. En bra återkoppling under rekryteringsprocessen men även en proffsig uppföljning efter utfört uppdrag.

Koncernchef på börsnoterat industriföretag

Ni har hjälpt oss vid ett flertal tillfällen på flera olika delar av företaget de senaste åren och träffsäkerheten är imponerande! Ni hittar personer som snabbt kommer in i vår kultur och som bidrar från första dagen. Det är uppskattat när vi håller ett högt tempo och har stora förväntningar på leverans från all vår personal.

HR-chef på börsnoterat företag

Sen vi började använda interimskonsulter från er har vi aldrig behövt göra en tveksam rekrytering! Den tryggheten har varit värd mycket för oss när vårt bolag växer kraftigt. En senior interimskonsult får saker gjorda och verksamheten flyter på, även i kraftig expansion eller under förändringar. Ni har väldigt ofta lyckats hitta rätt profil snabbt vilket underlättar mitt arbete!

HR-chef på börsnoterat företag

Du förstod vår situation, sammanfattade behovet tydligt och jag fick stort förtroende för dig i mötet. Tillsättningen gick snabbt och vi fick verkligen en person som förstod oss och vår situation! Vår affär kommer att ha bättre förutsättningar att lyckas nu.

HR chef Byggföretag

Tack för samarbete under möten med konsulten, tillsammans fick vi fram väsentlig information och kom till det viktigaste snabbt. Vi såg ett mervärde av konsulten efter bara några veckor.

VD Kemiföretag

Vårt behov var absolut inte kopplat till branscherfarenhet, tack för att du lyfte perspektivet och hittade konsult som kunde göra rätt saker i projektet. Vi ville förbereda för en tillträdande chef och hans förutsättningar för en snabb start blev över förväntan tack vare er interimskonsult.

Försäljningsdirektör Tjänsteföretag

Vi hade ett behov av att snabbt lösa en låst situation i en av våra enheter. Er konsult skapade arbetsro, struktur och ordning på 10 dagar och sedan dess har vi kunnat fokusera på det viktigaste, nämligen vår affär i den regionen.

VD Serviceföretag Bygg

”Hyrköp” var verkligen en effektiv väg för oss att snabbt sätta en hel avdelning på rätt spår. Vi är imponerade över den träffsäkerhet och snabbhet som ni presterade. Konsulten var helt rätt och vår rekrytering kändes riskfri och trygg för alla berörda parter. Nu är konsulten en av våra starkaste mellanchefer i bolaget.

VD Mediabolag

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar