Scandinavian Executive » Utbud » Hållbarhetscontroller

Hållbarhetscontroller

Fördelar med att hyra en interim hållbarhetscontroller

En hållbarhetscontroller arbetar med att utbilda och engagera organisationens olika avdelningar i hållbarhetsarbetet men också med att följa upp och rapportera om organisationens hållbarhetsmål.

Nyckeln till framgång med hållbarhet

Hållbarhetscontroller är experter på att analysera och integrera sociala, ekonomiska och miljömässiga data för att ge djupgående insikter som driver företag mot mer hållbara och ansvarsfulla beslut. Genom att säkerställa att hållbarhetsmål vävs in i alla affärsaspekter, från planering till genomförande, agerar våra konsulter som en bro mellan hållbarhetsstrategi och daglig verksamhet.

Detta ansvar inkluderar att utveckla god hållbarhetsrapportering och att arbeta proaktivt med att följa nya trender och regelverk inom hållbarhet. Genom att anlita en konsult som hållbarhetscontroller, får ditt företag tillgång till djupgående kunskaper och erfarenheter som kan omsättas i praktiska, kostnadseffektiva och hållbara lösningar. En sådan roll är inte bara viktig för att uppfylla externa krav, utan även för att bygga en stark intern kultur kring hållbarhet, vilket på sikt stärker både företagets rykte och dess långsiktiga lönsamhet.

CSRD - Nya krav och möjligheter

Det nya EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) har infört strukturella och reglerade krav på hållbarhetsrapportering för företag. Detta innebär att företag inte bara måste rapportera om sitt hållbarhetsarbete utan även samla in data från hela värdekedjan. CSRD påverkar hela verksamheten och kräver omfattande insatser från alla avdelningar, inte bara från CFO. För dem som ligger steget före finns stora möjligheter att använda omställningen till hållbarhet som en drivkraft för affärsutveckling och ökad lönsamhet.

 

Genom att anlita en hållbarhetscontroller som är kunnig inom CSRD kan ditt företag säkerställa att ni uppfyller de nya kraven och samtidigt utvecklar hållbara affärsmodeller som lönar sig. Våra konsulter har den kompetens som krävs för att guida er genom dessa förändringar och implementera effektiva strategier för hållbarhetsrapportering.

Upptäck nya lösningar

Hållbarhetsfrågorna kan man inte bara sopa under mattan, det måste tas tag i. Att anställa en hållbarhetscontroller genom Scandinavian Executive säkerställer att er organisation har aktuell information och är med i en hållbar omställning, men också att ni framhäver ert engagemang för en hållbar framtid.  

Upptäck hur en hållbarhetscontroller kan bidra till både samhällsmässiga och ekonomiska värden. Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er att uppnå era hållbarhetsmål.

Anpassade lösningar för varje bransch

Vi är medvetna om att varje sektor har unika hållbarhetsutmaningar och möjligheter. Våra konsulter är skickliga i att ta fram och implementera strategier specifikt framtagna för er bransch, vare sig det gäller tillverkning, finans, hälsovård, eller utbildning. Med fokus på att utnyttja branschspecifik data och trender, säkerställer våra konsulter att hållbarhetsåtgärder är effektiva och direkt applicerbara på era mest kritiska affärsområden.

Exempel på roller vi tillsätter

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

En hållbarhetscontroller som passar just er

I takt med att det ställs högre krav på hållbarhetsrapportering, blir det allt viktigare att ha rätt kompetens på plats. Vi har ett starkt nätverk av hållbarhetscontrollers med expertis inom CSRD och hållbar affärsutveckling. Oavsett om ni behöver hjälp med att integrera nya regelverk eller utveckla hållbara strategier, kan våra konsulter säkerställa att ni uppfyller kraven och samtidigt driver verksamheten framåt. Kontakta oss för att hitta en hållbarhetscontroller som passar just era behov och utmaningar.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar