Scandinavian Executive » För rekryteringsbolag

För rekryteringsbolag

Interim som komplement eller stöd för ett rekryteringsbehov – samarbete för nöjd kund.

För dig som arbetar på ett rekryteringsföretag kan det ibland uppstå situationer där det är svårt att tillgodose din kunds behov. Ibland drar en rekryteringsprocess ut på tiden eller så har kunden ett snabbt behov som ni vill hjälpa till att lösa. Ibland efterfrågar kunden en roll som ligger utanför ert fokusområde.

 

Vi hjälper idag flera rekryterare att lösa situationen med en interimskonsult som övergång eller som alternativ.

 

Snabb och träffsäker process, vi kan erbjuda matchande kandidater inom 1-3 dagar.

Hur går det till?

 • Avtal om sekretess upprättas.
 • Vi söker i vårt befintliga nätverk för matchande profiler och gör aldrig avkall på er kunds krav och förväntan.
 • De främsta profilerna för rollen presenteras för er inom 1-3 dagar.
 • Kandidaterna presenteras med information om startdatum inom ramen för kundens krav samt arvode per timme eller dag.
 • Ni genomför er kvalitetssäkring enligt er process.
 • Ni presenterar kandidaterna för er kund med konsulternas dags- eller timarvode.
 • Avtal upprättas mellan er och kunden samt mellan er och oss.
 • Uppdraget genomförs av konsulten. Ni fullföljer er rekryteringsprocess parallellt vid behov.
 • Möjlighet finns för kunden att anställa konsulten enligt ert rekryteringsarvode under/efter interimsperioden.

Nytta för er och kunden! Ni hjälper er kund i ett pressat läge och skapar en nöjd kund med ökad lojalitet!

Affärsmodell – win/win/win.

 • Ni äger all kontakt med kunden som bibehåller er som enda kontaktpunkt.
 • Vi tar inga startkostnader eller andra avgifter än när konsult är på uppdrag hos er kund.
 • Ert rekryteringsarvode gäller för kunden om eventuell anställning av konsult sker.
 • Vi utgår från en etablerad och gynnsam modell för alla parter.

Kontakta oss

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
  Michael Gabrielsson

  Partner och delägare

  Allmänna förfrågningar