Scandinavian Executive » Utbud » VD & Företagsledning

VD/Ledande befattningar

Låt oss hjälpa dig hitta en stark interim VD

Anledningarna är många men det primära behovet är oftast desamma, att fylla arbetsrollen så snabbt som möjligt. Genom Interim Management kan du känna dig säker att hytta rätt kandidat snabbt.

Företagsledningen har ett stort ansvar. De är dessa personer som styr vart det metaforiska skeppet ska segla och hur man ska ta sig dit. Detta ställer höga krav på personerna som arbetar inom företagsledningen och de har stor press på sig att ta rätt beslut. Dessa beslut påverkar trots allt hela verksamheten.

 

En Interim företagsledare kan fylla flera olika arbetsroller. De kan hoppa in som VD för att täcka upp en avgång med kort varsel, ansvara för en avveckling av företaget, komma in för att förbättra affärsresultatet eller ta sig an någon helt annan utmaning. Företagsledningen består naturligtvis inte bara av en VD. Vi arbetar med alla roller i ledningsgruppen, AO-chefer, Regionschefer, Divisionschefer eller liknande.

Stylish older senior businesswoman 60s gray haired lady executive leader scandinavian executive

Interimchef (Vice Vd) på plats efter 8 dagar

En svensk industrikoncern hade just genomfört ett uppköp av en mindre konkurrent på en annan nordisk marknad. Kort efter avslutat uppköp valde man att snabbt rekrytera en ersättare för det nya dotterbolagets VD. Efter tr...

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Många fördelar med att anlita en interim VD

Rent praktiskt går vår process ut på att du hör av dig till oss och därefter går vi tillsammans igenom vad det är du och ditt företag behöver. Utmaningarna vi ställs inför kan se ut på otaliga sätt, från att ta över stafettpinnen från den tidigare VD:n till att hjälpa till med en stor affär.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Frågor och svar om interim VD

Vad gör en interim VD? En interim VD har ofta samma roll på företaget som en fast anställd VD, och ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget. En interim VD kan ta sig an många olika uppgifter på företaget vid till exempel plötslig avgång, avveckling eller liknande.  
Vilken utbildning och erfarenhet har en interim VD? En interim VD kan ha exakt samma utbildning och erfarenhet som en permanent VD. Vilken utbildning och erfarenhet en VD har kan dock variera mycket, och detsamma gäller de kandidater vi presenterar. De har dock en relevant akademisk utbildning för denna roll, ofta med examen i Ekonomi, samt erfarenhet av ledande befattningar. Dessutom är de vana att med kort varsel sätta sig in i nya utmaningar, och tillfälligt leda ett företag.  
Hur kan en interim VD hjälpa min verksamhet? En interim VD kan hjälpa till vid många olika tillfällen. Det kan handla om allt skapa tillväxt, tillfälligt axla rollen som VD vid en avgång, under avveckling eller liknande. En interim VD kan både analysera nuläget, och genomföra nödvändiga förändringar.  
Vad kostar det att hyra en interim VD? I samband med vårt startmöte med uppdragsgivaren går vi igenom alla förutsättningar och krav för rollen som verkställande direktör. De kandidater med rätt erfarenhet och som uppfyller uppställda krav presenteras med arvode oftast per timme eller dag. Ingen kostnad utgår för vårt arbete att hitta rätt kandidater. Sådant som omfattning, nivå och liknande påverkar kostnaden, vilket gör det svårt att säga kostnad på förhand. Vi presenterar kandidater tillsammans med individuella arvoden.    
Hur lång tid tar det att hitta en kvalificerad VD? Normalt hanterar vi en sökprocess efter till exempel en VD på 1-3 dagar enligt överenskommelse med er. Då har vi gjort ett kvalificerat urval och intervjuat de bäst lämpade. Ca tre av de bästa kandidaterna presenteras till er för utvärdering. Presenterade kandidater är sedan tillgängliga för start omgående eller inom någon vecka.  

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Fredrik Nilsson - Scandinavian Executive
    Fredrik Nilsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar