Scandinavian Executive » Utbud » Redovisningschef

Interim Redovisningschef

Erfarna Redovisningskonsulter för ledande- och chefsroller

Det finns flera anledningar till varför du snabbt måste få en kompetent och erfaren Redovisningschef på plats. Ofta är bakgrunden till behovet mer eller mindre dramatiskt och har uppstått plötsligt. Vi hjälper er att hitta interima chefer och specialister inom redovisning.

Det kan handla om att din nuvarande Redovisningschef hastigt blivit sjuk eller att du fattat beslut om att denna nyckelperson, med kort varsel, måste lämna sin befattning. Anledningen kan naturligtvis också vara ett behov av temporär resursförstärkning eller avancerad projektledning. Vi lyssnar på era krav och förväntningar på konsulten och söker matchande konsult i vår kandidatbas. Vår process är tydligt dokumenterad och säkerställer att konsulten möter era krav. Vi tar fram de bäst lämpade och presenterar ca tre kandidater redan efter 1-3 dagar. Att vi är snabba och träffsäkra är ett par av fördelarna med att använda oss vid behov av en Redovisningschef, Koncernredovisningschef eller Head of Group Accounting. En rekryteringsprocess kan vara lång och tidskrävande. Det är också möjligt att använda vår interimskonsult samtidigt som du parallellt söker en permanent lösning.

Vi arbetar aktivt för att attrahera de främsta konsulterna och bygger hela tiden vår kandidatbas med kvalificerade och kompetenta konsulter med erfarenhet från alla branscher/ industrier. Vi är väl förberedda när behovet uppstår hos er!

Exempel på roller vi tillsätter

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Redovisningschef – Viktig roll med huvudansvar redovisning, rapportering och bokslut

Redovisningschefen- eller specialisten är en viktig medlem inom ekonomi- och finansfunktionen. Våra konsulter har erfarenheter allt från redovisning för den ”lilla firman” till koncernredovisning med konsolidering av stora internationella koncerner.

Rollen innefattar, förutom redovisning enligt olika rapporteringsstandards och regelverk, oftast också fullständiga bokslut. Många av våra konsulter har erfarenhet från internationell redovisning enligt exempelvis IFRS. Samtliga har relevant akademisk utbildning inom ekonomi och gedigen yrkeserfarenhet.

 

Vi har mångårig erfarenhet av att förstå utmaningarna i de olika rollerna inom redovisningsområdet baserat på ett stort antal lyckade tillsättningar.

 

När vi söker efter rätt resurs för ett uppdrag tittar vi alltid på de specifika behov verksamheten har och krav på kandidaten.

Läs gärna även mer om rollerna:

Branscherfarna konsulter med vana av interimsuppdrag inom redovisning

Våra redovisningskonsulter har en gedigen erfarenhet från alla delar av näringslivet eller offentlig sektor. Många av dem har hunnit med ett stort antal interimsuppdrag och vet hur det är att kunna komma in i en helt ny verksamhet för att hantera utmanande situationer och lösa problem inom några få dagar.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Redovisningskonsulter redo för interimsuppdrag i hela Sverige, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö

Vi har ett rikstäckande nätverk av erfarna redovisningsspecialister som kan ta sig an uppdraget lokalt på din ort. Vi tillsätter interimskonsulter över hela Sverige. Storstadsregionerna är våra vanligaste tillsättningsorter men nästan hälften av våra interimskonsulter är stationerade i mindre städer och orter.

Frågor och svar om interim Redovisningsansvarig/chef

Vad gör en interim Redovisningsansvarig? Den Redovisningsansvarige är en viktig medlem inom ekonomi- och finansfunktionen. Våra konsulter har erfarenheter allt från redovisning för den ”lilla firman” till koncernredovisning med konsolidering av stora internationella koncerner. Rollen innefattar, förutom redovisning enligt olika rapporteringsstandards och regelverk, oftast också fullständiga bokslut. Oftast ser ”ansvarslistan” ut som nedan:
 • Upprättande av koncernkonsolidering i samband med månads-, kvartals- och årsbokslut inklusive hantering av återkommande justeringar enligt rapporteringsstandards.
 • Ansvara för processen kring upprättande av underlag till kvartalsrapporter och årsredovisning för koncernen.
 • Ansvara för att inkludera och säkerställa nya företagsförvärv samt harmonisera bolagens redovisning och rapportstrukturer till koncernens befintliga struktur.
 • Utveckla processerna för redovisning och rapportering.
 • Vara behjälplig i arbetet med att upprätta koncernens kassaflödesanalys och kassaflödesprognoser.
Vilken erfarenhet och utbildning har en interim Redovisningschef? Vi har ett rikstäckande nätverk av erfarna redovisningsspecialister som kan ta sig an uppdraget lokalt på din ort. Vi tillsätter interimskonsulter över hela Sverige. Storstadsregionerna är våra vanligaste tillsättningsorter men nästan hälften av våra interimskonsulter är stationerade i mindre städer och orter.
Hur kan en interim Redovisningschef hjälpa min verksamhet? Vi har ett rikstäckande nätverk av erfarna redovisningsspecialister som kan ta sig an uppdraget lokalt på din ort. Vi tillsätter interimskonsulter över hela Sverige. Storstadsregionerna är våra vanligaste tillsättningsorter men nästan hälften av våra interimskonsulter är stationerade i mindre städer och orter.
När bör jag välja att hyra in en interim Redovisningschef? Vi har ett rikstäckande nätverk av erfarna redovisningsspecialister som kan ta sig an uppdraget lokalt på din ort. Vi tillsätter interimskonsulter över hela Sverige. Storstadsregionerna är våra vanligaste tillsättningsorter men nästan hälften av våra interimskonsulter är stationerade i mindre städer och orter.
Hur lång tid tar det att hitta en interim Redovisningschef? Vi har ett rikstäckande nätverk av erfarna redovisningsspecialister som kan ta sig an uppdraget lokalt på din ort. Vi tillsätter interimskonsulter över hela Sverige. Storstadsregionerna är våra vanligaste tillsättningsorter men nästan hälften av våra interimskonsulter är stationerade i mindre städer och orter.
Vad kostar det att hyra en interim Redovisningschef? Vi har ett rikstäckande nätverk av erfarna redovisningsspecialister som kan ta sig an uppdraget lokalt på din ort. Vi tillsätter interimskonsulter över hela Sverige. Storstadsregionerna är våra vanligaste tillsättningsorter men nästan hälften av våra interimskonsulter är stationerade i mindre städer och orter.

Kontakta oss

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Fredrik Nilsson - Scandinavian Executive
  Fredrik Nilsson

  Partner och delägare

  Allmänna förfrågningar