Scandinavian Executive » Genomförda projekt

Genomförda projekt

Några exempel på framgångsrika genomförda interimscase

Anonymiserade av hänsyn till uppdragsgivaren.

Smiling woman in office@2x

Regionschefer två regioner – två olika behov

Kundföretaget är aktivt inom serviceverksamhet riktat mot bygg och fastighet. På två olika delar av bolaget fanns det utmaningar av väldigt olika karaktär. I det ena fallet var behovet stort av projektuppföljning och ekonomisk styrning...

Stylish older senior businesswoman 60s gray haired lady executive leader scandinavian executive

Interimchef (Vice Vd) på plats efter 8 dagar

En svensk industrikoncern hade just genomfört ett uppköp av en mindre konkurrent på en annan nordisk marknad. Kort efter avslutat uppköp valde man att snabbt rekrytera en ersättare för det nya dotterbolagets VD. Efter tr...

scandinavian-executive-mature-business-woman-looking-at-camera

Interim-CFO ökade lönsamheten med 63%

En svenskt industrikoncern hade på kort tid sett sin affär förändras i form av kraftigt hårdnande konkurrens på sin huvudmarknad. Ägaren beslutade att man som svar på denna utveckling samtidigt behövde gasa och bromsa, allt...

Middle aged businessman wearing glasses Scandinavian Executive

Flera vinnare – interimsuppdraget blev en internationell rekrytering

För ett år sedan fick vi en förfrågan om ett uppdrag där kunden behövde förstärka sin inköpsorganisation. De hade genomfört ett internationellt förvärv som ökat omsättningen till det dubbla, vilket bidrog till en ökning av...

Kontakta oss

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
  Michael Gabrielsson

  Partner och delägare

  Allmänna förfrågningar
  Scandinavian Executive Woman Mobile png

  Följ oss på LinkedIn

  Här delar vi våra senaste nyheter och tankar om interim.

  Följ oss