Regionschefer två
regioner – två olika
behov

Regionschefer två regioner – två olika behov

Kundföretaget är aktivt inom serviceverksamhet riktat mot bygg och fastighet. På två olika delar av bolaget fanns det utmaningar av väldigt olika karaktär. I det ena fallet var behovet stort av projektuppföljning och ekonomisk styrning i första hand och organisationen behövde vägledning från någon med erfarenhet på det området. Den andra delen av företaget hade en utmaning som var mer inriktad på personalfrågor och behovet var ett nära ledarskap och en profil som kunde bidra med ett coachande förhållningssätt.

Tillsammans med ledningen lyckades vi hitta flera lämpliga kandidater till bägge rollerna men snart blev det väldigt tydligt vilka konsulter som var mest lämpade för respektive uppdrag. Uppdragen startade snabbt och bägge ledarna trivdes i sina respektive miljöer och bidrog snabbt till att skapa mervärde i sina enheter.

 

Lärdomen här är att lyfta in personlighet, karaktär och värderingar i kombination med kompetens och erfarenhet hos konsulten. Med hjälp av deras snabba och olika insatser kunde bägge enheterna fokusera på kunderna och affären och uppdragen har varit mycket lyckade och uppskattade hos kunden.

Kontakta oss

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Group 398
  Fredrik Nilsson

  Partner och delägare

  Allmänna förfrågningar
  Scandinavian Executive Woman Mobile png

  Följ oss på LinkedIn

  Här delar vi våra senaste nyheter och tankar om interim.

  Följ oss