Intervju med Anders Hedenros

Smiling woman in office@2x

Anders Hedenros

Bor: Stockholm

Ålder: 60 år

Bransch: Främst inom IT och industri

Befattning: Group CIO på Dometic och globalt ansvarig

Hur länge har du arbetat som interimskonsult?

I drygt sex till sju år. Sedan augusti har jag däremot fått en heltidsanställning på ett företag jag tidigare haft interimsuppdrag hos.

Varför valde du att arbeta som interimskonsult?

Det var av en slump egentligen. Jag lämnade ett tidigare uppdrag hos SJ och råkade träffa på en interimskonsult som då arbetade på Systembolaget. Jag hade kunnat söka någon ny fast anställning, men tyckte att det vore roligt att prova något nytt.

Hur har ditt arbete påverkats av pandemin?

Pandemin har påverkat allt egentligen, inte minst att man inte kunnat vara fysiskt på plats. Det har i sin tur lett till att man måste vara tydligare i sin kommunikation. Däremot har ju alla haft samma förutsättningar.

Vad är det bästa med att vara interimskonsult?

Det bästa med att vara interimskonsult är att man fortfarande ”är sin egen” trots en anställning. Man blir på ett sätt en oberoende part, men som är där och levererar precis som alla andra. Är man social och initiativtagande blir man också en del av företagskulturen. Annars kan man känna sig som en extern part av företaget.

Skulle du kunna tänka dig att bli fastanställd? Varför, Varför inte?

Jag har för nuvarande en fast anställning. Anledningen var att jag ville fortsätta driva de projekt jag påbörjat. Mycket av det man gör som interimskonsult är att driva förändring, projekt, hantera organisationsfrågor och lösa problem. Därför tycker jag att man som interimskonsult ska välja uppdrag på minst ett år för att på något sätt hinna göra ett avtryck.

Vilka förväntningar har du på ett samarbete med en interimsförmedlare?

Det som jag anser vara viktigast är att ha en tät dialog. Det är viktigt att ta tid för att diskutera uppdraget. Samma gäller att förmedlaren är transparent i vad som sägs till företaget och att det stämmer överens med vad som kan levereras. Förutom detta kan det vara bra att stämma av under tiden för att se att allt gått som planerat.

Vad vill du säga till en person som funderar på att bli en interimskonsult?

Det är en annan osäkerhet än en fast anställning. Mycket handlar också om timing. Som konsult behöver man alltid ha en plan inför vad som händer efter uppdraget. Däremot är uppdragen väldigt spännande och man får se många branscher.

Kontakta oss

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Fredrik Nilsson - Scandinavian Executive
  Fredrik Nilsson

  Partner och delägare

  Allmänna förfrågningar
  Scandinavian Executive Woman Mobile png

  Följ oss på LinkedIn

  Här delar vi våra senaste nyheter och tankar om interim.

  Följ oss