Vad gör en
interimskonsult?

En erfaren ledare

En interimchef är en erfaren ledare som med kort varsel kan gå in i företag som befinner sig i exceptionella situationer.

Interimchefen ersätter under en begränsad tidsperiod kritiska ledningsfunktioner, driver enskilda projekt eller genomför större förändringar ute hos kund – likt en kombination av ledande befattningshavare, konsult och projektledare – och alltid med en hands-on approach. När uppgiften väl är avslutad eller kundens behov förändras, avslutas uppdraget. Ett interimsuppdrag kan också vara början på en anställning. Om bägge parter finner varandra så kan interimsuppdraget övergå till en rekrytering istället. Då med väsentlig lägre risk eftersom företaget är väl bekant för konsulten och vice versa.

Om du vill veta mer

En interimchef är en erfaren ledare som med kort varsel kan gå in i företag som befinner sig i exceptionella situationer.

Interimchefen ersätter under en begränsad tidsperiod kritiska ledningsfunktioner, driver enskilda projekt eller genomför större förändringar ute hos kund – likt en kombination av ledande befattningshavare, konsult och projektledare – och alltid med en hands-on approach. När uppgiften väl är avslutad eller kundens behov förändras, avslutas uppdraget. Ett interimsuppdrag kan också vara början på en anställning. Om bägge parter finner varandra så kan interimsuppdraget övergå till en rekrytering istället. Då med väsentlig lägre risk eftersom företaget är väl bekant för konsulten och vice versa.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

När behövs en interimskonsult?

När vet du att du behöver ta in en interimchef eller interimskonsult?

Exempel på vanliga situationer där våra interim managers kan vara en effektiv lösning är vid omstruktureringar av organisationer, när rekryteringen av en strategisk ledningsposition drar ut på tiden, när en ledningsfunktion slutar med kort varsel eller när specialistkompetenser behövs under en begränsad tidsperiod.

Här nedan följer en lista av de vanligaste situationerna när interimschefer är en kostnadseffektiv och praktisk lösning:

Vid plötslig Kompetensbrist

 • Oplanerade utdragna rekryteringsprocesser
 • Plötslig förlust av ledande befattningshavare genom avgång, avsked eller sjukdom
 • Temporär frånvaro av lednings- eller chefsfunktion vid föräldraledighet eller semester
 • En oväntad ökning av arbetsbelastning

Vid omorganisationer eller omstruktureringar

 • Turnaround-uppdrag
 • Etablering av nya verksamheter eller start-ups
 • Styrning av ledning och personal vid implementering av ny teknik, nya metoder eller nya processer
 • Mentorskap eller Team-utveckling
 • Implementering av förändringar i företagskulturen
 • Omstrukturering eller kulturell förändring och ytterligare resurser och expertis
 • Hantera förvärv och fusioner

En interimschef har en tuff uppgift. De ska inte bara leda ett projekt, en avdelning eller ett verksamhetsområde hos ett främmande företag med okända personer. De ska dessutom göra det på ett framgångsrikt sätt. För att kunna bli uthyrd som interimschef krävs det att personen har dokumenterad erfarenhet inom en roll på ledningsnivå.

Vid behov av projektledning — viktiga enstaka projekt som kräver heltidsengagemang

 • Lansering av ett projekt där kompetens inte finns in-house
 • Produktlanseringar
 • Utvärdering, rekommendation och genomförande av projekt
 • Tillskott av kompetens för att genomföra en specifik affär
 • Flytt av fabrik, lager eller andra lokaler
 • Utvärdering av större offertförslag och översyn av faktiska utgifter mot överenskomna mål
 • Prissättning av anbud eller särskilda avtal
 • Utvärdering av förvärv, planering vid sammangående och due diligence

Krishantering – korrigera problem och genomföra nya rutiner

 • Effektiviseringar
 • Förbättring av affärsresultat
 • Strukturering av informationsbehov
 • Avveckling av företag

Kontakta oss

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
  Michael Gabrielsson

  Partner och delägare

  Allmänna förfrågningar