Scandinavian Executive » Utbud » Sektionschef

Sektionschef

Fördelar med att hyra en interim sektionschef

En interim sektionschef tillför specialistkompetens och ledarskap till en organisation under en övergångsperiod. Det kan handla om att täcka en vakans eller att implementera förändringar i verksamheten.

Flexibilitet - En interim sektionschef ger dig möjligheten att anpassa din personalstyrka efter dina behov. Du kan anställa en interim sektionschef för en kortare eller längre period, beroende på hur länge du behöver extra hjälp. Detta innebär att du kan anpassa din personalstyrka efter din budget och behov.

 

Erfarenhet - En interim sektionschef har ofta en bred erfarenhet inom sitt område. Detta innebär att de kan hjälpa till med att lösa problem och utmaningar på ett effektivt sätt. De har också erfarenhet av att arbeta i olika företagskulturer och kan därför snabbt anpassa sig till organisationen.

 

Kostnadseffektivitet - Att anställa en interim sektionschef kan vara en kostnadseffektiv lösning jämfört med att anställa en permanent sektionschef. Du undviker rekryteringskostnader och kan anpassa längden på anställningen efter dina behov. Dessutom kan du undvika kostnader för uppsägning och utbildning av en permanent sektionschef.

 

Akuta behov - Att anställa en interim sektionschef är en snabb lösning på en akut situation. Du kan snabbt få in en erfaren sektionschef som kan hjälpa till att lösa problem och förbättra verksamheten. En interim sektionschef kan också hjälpa till att rekrytera en permanent sektionschef om det är nödvändigt.

Exempel på roller vi tillsätter

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

En sektionschef som passar just er

Det kan handla om att ni behöver en Interimschef inom vård med sjukvårdsbakgrund som ska utföra en större förändring inom Landstinget. Det kan även handla om att den nuvarande ekonomichefen kommer att försvinna med kort varsel och att en ny ledare behöver finnas på plats så fort som möjligt.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar