Scandinavian Executive » Utbud » Chef & Specialist inom ekonomi & finans

Ekonomikonsulter

Interima chef- och specialister inom ekonomi

Vi hjälper er att hitta interima chefer och specialister för rollerna/ funktionerna Kreditchef, Tax Manager, Risk Manager, FP & A Manager, Internrevisor, Treasury och Investor Relations.

Det finns många skäl till att du kan behöva hitta en snabb lösning för att fylla dessa befattningar/roller. Ofta är dessa skäl mer eller mindre oväntade och kan uppstå plötsligt, exempelvis om din nuvarande chef oväntat blir sjuk eller om du beslutar att en central figur måste lämna sin position med kort varsel. Orsaken kan också vara ett temporärt behov av resursförstärkning eller avancerad projektledning. Vi tar till oss era förväntningar och krav på konsulten och letar efter en lämplig match i vår databas med kandidater. Vår process är tydligt dokumenterad och säkerställer att konsulten uppfyller era behov.

 

Vi hittar de bästa kandidaterna och presenterar omkring tre alternativ inom 1-3 dagar. Detta är en av fördelarna med att anlita oss vid behov av en chef, istället för att inleda en rekryteringsprocess som kan vara långvarig och tidskrävande. Det är även möjligt att anlita vår interimschef samtidigt som du söker en permanent lösning parallellt.

Vi är en partner som arbetar sida vid sida med er för att säkerställa att ni har tillgång till de bästa resurserna för att uppnå era affärsmål. Vi arbetar aktivt för att attrahera de främsta konsulterna och bygger hela tiden vår kandidatbas med kvalificerade och kompetenta konsulter med erfarenhet från alla branscher/ industrier. Vi är väl förberedda när behovet uppstår hos er! Oavsett om ert behov är strategiskt, operationellt eller projektbaserat så kan vi hjälpa er att navigera framtidens ekonomiska landskap med förtroende. Kontakta oss idag för att utforska hur vi kan stödja er med våra interimslösningar.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.
Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Frågor och svar

Vilken erfarenhet och utbildning har våra konsulter? Våra konsulter har erfarenhet från att vara direkt business partner med CFO och CEO/ VD och många av dem har erfarenhet från internationell verksamhet. Samtliga har relevant akademisk utbildning och dessutom ofta en masterexamen.
Hur kan en interim konsult som Kreditchef, Tax Manager, Risk Manager, FP & A Manager, Internrevisor eller inom funktionerna Treasury och Investor Relations hjälpa min verksamhet? När ert behov av kompetens och erfarenhet är akut kan vi tillhandahålla lösningen i form av en mycket kompetent konsult med erfarenhet från att komma in i en helt ny verksamhet för att hantera utmanande situationer och lösa problem med extremt kort ledtid. Ni kan passa på att utnyttja våra konsulters unika kompetenser inom områden där ni kanske inte besitter tidigare erfarenhet.
När bör jag välja att hyra in en interim konsult? Har ni till exempel hastigt fått en vakans eller tillfälligt ökat behov av en resursförstärkning eller projektledning – kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.
Hur lång tid tar det att hitta en interim konsult för nämnda funktioner? Vi tummar aldrig på kvalitén och vår process möjliggör att vi presenterar kandidater inom 1-3 dagar.
Vad kostar det att hyra en interim konsult på denna nivå och med nödvändig erfarenhet? Varje enskilt behov kräver rätt kompetens. Vi utgår alltid från uppdragsgivarens behov och kravprofil. Är det heltid eller deltid? Vilen nivå på senioritet krävs? I samband när vi presenterar kandidaterna utifrån önskade förutsättningar presenterar vi också de individuella arvodena. Förslag på konsulter presenteras utan kostnad för uppdragsgivaren. Konsulten debiterar arvode för faktisk nerlagd tid enligt tidrapportering som sker månadsvis.

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Fredrik Nilsson - Scandinavian Executive
    Fredrik Nilsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar