Interim CIO

Vi möter dina IT-behov smidigt och enkelt.

Det finns många situationer där det kan behövas en CIO. Det kan exempelvis handla om att en befattningshavare ska försvinna med kort varsel, kanske på grund av flytt, sjukdom eller något helt annat.

Det kan även vara så att personen ska vara borta tillfälligt, exempelvis vid semester eller föräldraledighet. Personer i ledarskapsroller är svåra att ersätta, speciellt när man behöver gå den långa rekryteringsvägen. Då kan det passa utmärkt att ta in en interimschef.

 

Vårt jobb började långt innan ert behov dök upp. Vi har under många år samlat erfarna och kompetenta ledare från flera olika håll, alla med sina egna speciella erfarenheter och kunskaper. När ditt företag väl tar kontakt med oss så har vi en stor intern personalstyrka med kandidater att välja mellan. På så sätt kan vi inte bara matcha rätt person med rätt behov och uppdragsgivare, vi kan även arbeta snabbt och se till att det finns en ledare på plats så fort som möjligt. Hela processen kan ta mellan två till fem arbetsdagar.

 

Just ledare och chefer inom IT och teknologi, ett område som ställer höga kompetenskrav, är något som vi med fördel kan hjälpa dig med.

Exempel på roller vi tillsätter

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Erfaren Interim CIO inom IT - Optimal ledning för din digitala transformation

Det är inte enbart vid tillfällig ledighetsfall för en chef som en interimistisk ledare kan vara av stor värde. Vid projekt som kräver särskilda IT-kunskaper kan en av våra ledare säkerställa att projektet avslutas framgångsrikt.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Frågor och svar om interim CIO

Vad gör en interim CIO/IT-chef? En IT-chef har övergripande ansvar för IT-organisationen och fattar strategiska beslut i sin roll. En IT-chef leder bland annat arbetet för att skapa rätt förutsättningar för en god IT-miljö samt driver IT-utvecklingen framåt enligt fastställd IT-man beslutat om.  
Vilken utbildning och erfarenhet har en interim CIO/IT-chef? En interim IT-chef har, liksom en fast anställd, en adekvat utbildning för rollen. De har erfarenhet och kunskap av många olika system samt stor erfarenhet av att arbeta som chef för en IT-avdelning. Våra IT-chefer är även vana att snabbt hoppa in och axla rollen på olika företag och organisationer.  
Hur kan en interim CIO/IT-chef hjälpa min verksamhet? En interim IT-chef kan hjälpa till om det plötsligt uppstår ett behov eller en vakans, till exempel när man ska anställa en ny IT-chef och behöver någon tills man hittar rätt kandidat.  
Vad kostar det att hyra en interim CIO/IT-chef? Hur mycket det kostar att anlita en interim IT-chef beror på många olika saker. Det handlar om allt från kandidatens utbildning och erfarenhet till vilken omfattning det gäller och vilka kriterier som finns. När vi presenterar lämpliga kandidater så presenterar vi även arvodet för respektive kandidat.  
Hur lång tid tar det att hitta en kvalificerad CIO/IT-chef? Normalt hanterar vi en sökprocess efter en IT-chef på 1-3 dagar enligt överenskommelse med er. Då har vi gjort ett kvalificerat urval och intervjuat de bäst lämpade. Ca tre av de bästa kandidaterna presenteras till er för utvärdering. Presenterade kandidater är sedan tillgängliga för start omgående eller inom någon vecka.  

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar