Scandinavian Executive » Utbud » Divisionchef

Divisionchef

Låt oss hjälpa dig hitta en stark divisionchef inom företagsledning

Anledningarna är många men det primära behovet är oftast desamma, att fylla arbetsrollen så snabbt som möjligt. För industrier och fabriker kan snabbheten vara extra viktig då avbrott i verksamheten snabbt kan bli väldigt dyrt.

Företagsledningen har ett stort ansvar. De är dessa personer som styr vart det metaforiska skeppet ska segla och hur man ska ta sig dit. Detta ställer höga krav på personerna som arbetar inom företagsledningen och de har stor press på sig att ta rätt beslut. Dessa beslut påverkar trots allt hela verksamheten.

 

En chef inom företagsledning kan fylla flera olika arbetsroller. De kan hoppa in som VD för att täcka upp en avgång med kort varsel, ansvara för en avveckling av företaget, komma in för att förbättra affärsresultatet eller ta sig an någon helt annan utmaning. Företagsledningen består naturligtvis inte bara av en VD. Vi arbetar med alla roller i ledningsgruppen, AO-chefer, Regionschefer, Divisionschefer eller liknande.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Många fördelar med att anlita en interimschef inom företagsledning

Rent praktiskt går vår process ut på att du hör av dig till oss och därefter går vi tillsammans igenom vad det är du och ditt företag behöver. Utmaningarna vi ställs inför kan se ut på otaliga sätt, från att ta över stafettpinnen från den tidigare VD:n till att hjälpa till med en stor affär.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Frågor och svar om interim Divisionchef

Vad gör en interim Divisionschef? En divisionschef kan ha olika uppgifter på företaget, så som att leda medarbetarna och delegera uppgifter. Divisionschefen ska även kunna fatta strategiskt viktiga beslut, och kan även arbeta med operativa och administrativa uppgifter.  
Vilken utbildning och erfarenhet har en interim Divisionschef? Alla våra Divisionschefer har adekvat akademisk utbildning. Den exakta utbildningen kan dock variera, vilket gör att det med stor sannolikhet finns en Divisionschef som passar oavsett företagets inriktning.  
Hur kan en interim Divisionschef hjälpa min verksamhet? En interim Divisionschef kan hjälpa till när du tillfälligt behöver fylla den positionen på företaget. Det kan vara vid en plötslig avgång eller vid andra tillfällen då en Divisionschef behövs en period.  
Vad kostar det att hyra en interim Divisionschef? I samband med vårt startmöte med uppdragsgivaren går vi igenom alla förutsättningar och krav för rollen. De kandidater med rätt erfarenhet och som uppfyller uppställda krav presenteras med arvode oftast per timme eller dag. Ingen kostnad utgår för vårt arbete att hitta rätt kandidater. Sådant som omfattning, nivå och liknande påverkar, vilket gör det svårt att säga kostnad på förhand. Vi presenterar kandidater tillsammans med individuella arvoden. Vid uppdrag för konsulten debiteras den tid som konsulten arbetar.  
Hur lång tid tar det att hitta en kvalificerad Divisionschef? Vi kan presentera kandidater inom 1-3 dagar, vilket gör att du snabbt kan ha en interim Divisionschef på plats när läget är akut.  

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Fredrik Nilsson - Scandinavian Executive
    Fredrik Nilsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar