Scandinavian Executive » Utbud » Interim CTO

Interim CTO

Interim CTO – något vi kan hjälpa dig med!

Det finns många situationer där det kan behövas en CTO. Det kan exempelvis handla om att en befattningshavare ska försvinna med kort varsel, kanske på grund av flytt, sjukdom eller något helt annat.

Det kan även vara så att personen ska vara borta tillfälligt, exempelvis vid semester eller föräldraledighet. Personer i ledarskapsroller är svåra att ersätta, speciellt när man behöver gå den långa rekryteringsvägen. Då kan det passa utmärkt att ta in en interimschef.

 

Vårt jobb började långt innan ert behov dök upp. Vi har under många år samlat erfarna och kompetenta ledare från flera olika håll, alla med sina egna speciella erfarenheter och kunskaper. När ditt företag väl tar kontakt med oss så har vi en stor intern personalstyrka med kandidater att välja mellan. På så sätt kan vi inte bara matcha rätt person med rätt behov och uppdragsgivare, vi kan även arbeta snabbt och se till att det finns en ledare på plats så fort som möjligt. Hela processen kan ta mellan två till fem arbetsdagar.

 

Just ledare och chefer inom IT och teknologi, ett område som ställer höga kompetenskrav, är något som vi med fördel kan hjälpa dig med.

Exempel på roller vi tillsätter

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Om du letar efter en Interim CTO så har du kommit rätt

Det är inte bara för att täcka upp en tillfälligt frånvarande chef som en interimschef kan komma väl till pass. Även vid projekt där det behövs specialkompetens inom IT kan en av våra ledare se till att projektets slutförs på ett lyckat sätt.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Frågor och svar om interim CTO

Vad gör en interim CTO? En interim CTO är en direktör med ansvar för teknik, forskning och produktutveckling. Exempelvis kan rollen innebära att leda strategiskt arbete för företagets IT-drift samt se till att IT miljön är säker och kostnadseffektiv.  
Vilken utbildning och erfarenhet har en interim CTO? Våra CTO:er har adekvat utbildning för rollen, ofta akademisk utbildning inom IT, teknik och ibland även utbildning inom personalfrågor och liknande. De har erfarenhet av yrket och är dessutom vana att snabbt sätta sig in i en ny verksamhet.  
Hur kan en interim CTO hjälpa min verksamhet? En interim CTO kan hjälpa dig när du har ett tillfälligt behov av en sådan, genom att snabbt axla rollen och ansvara exempelvis för IT-drift. De kan även hjälpa till att utveckla IT-strategier, ansvara för ledning och utveckling av IT och säkerhetsställa en kostnadseffektiv och säker IT miljö.  
Vad kostar det att hyra en interim CTO/IT-Chef? Eftersom kostnaden för en interim IT-Chef beror på många olika saker, så som omfattning och kriterier, så går det inte att säga exakt kostnad innan man vet detta. När vi har tagit fram lämpliga kandidater så presenteras de tillsammans med arvode. Det tillkommer ingen kostnad för detta, utan det är enbart den tid som konsulten arbetar som du betalar för.  
Hur lång tid tar det att hitta en kvalificerad CTO? Vi vill snabbt kunna presentera kandidater som är lämpliga för det specifika uppdraget, eftersom vi vet att behovet kan uppstå plötsligt och det ibland kan vara akut. Därför tar vi fram förslag på kvalificerade CTO:er inom 1-3 dagar. Presenterade kandidater är sedan tillgängliga för start omgående eller inom någon vecka.  

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar