Scandinavian Executive » Utbud » Internrevisor

Internrevisor

Internrevisor inom ekonomi

Ekonomi är en av de viktigaste delarna inom ett företags verksamhet. När ekonomin krisar så påverkar det allihop, från den vanliga personalen hela vägen upp till VD och ägare.

Detta ställer höga krav på de personer som arbetar med företagets ekonomi, både i ledande och operativa befattningar. Om en ledningsfunktion eller annan verksamhetskritsk ekonomifunktion slutar med kort varsel eller inte längre kan utföra sitt arbete behöver företaget snabbt ta in en ersättare. Detta är något som vi på Scandinavian Executive kan hjälpa till med.

 

En interimskonsult kan snabbt täcka upp ett tomrum som har dykt upp i ekonomiavdelningen. Detta är en av fördelarna med att använda sig av en interim istället för att påbörja den långa rekryteringsprocessen. Faktum är att det även är möjligt att använda en interim samtidigt som du söker en permanent lösning. I många fall sköter våra ledare sitt uppdrag på ett så pass framgångsrikt sätt att interimsuppdraget övergår till att bli en fast anställning.

 

Det är inte bara när en chef försvinner som en ekonomikonsult kan hämtas in. Du kan med fördel använda en interim för att ta sig an olika roller eller utföra olika uppdrag och projekt inom ekonomi. Det kan till exempel handla om att effektivisera verksamheten, utföra omstrukturering eller implementera nya processer.

Exempel på roller vi tillsätter

Vi har även specialister inom SAP, MS NAV och andra affärssystem.

 

I vår process genomför vi alltid en bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda slutkandidater.

Kompetenta internrevisorer

Det finns flera anledningar till varför du snabbt måste få en kompetent och erfaren internrevisor på plats. Ofta är anledningarna till behovet mer eller mindre traumatiska och kommer plötsligt. Vi hjälper er att hitta er interim internrevisor och tillfälliga chefer för er ekonomi- och finansfunktion.

Rollen innefattar oftast, förutom ekonomi och verksamhetsstyrning, även strategisk affärsutveckling, analys av förvärv eller avyttring, deltagande i eventuell börsnotering och ansvar för verksamhetsfinansiering. Ledarskapserfarenheten täcker alla vanligast förekommande underliggande funktioner såsom exempelvis Redovisning, Controlling, Skatt, IT, Risk, Investor Relations och HR. Många av våra konsulter har erfarenhet från internationell verksamhetsstyrning och har ofta haft det direkta ansvaret för det noterade bolagets Investor Relations. Samtliga har relevant akademisk utbildning inom ekonomi, väldigt ofta med en MBA som påbyggnad. 

 

Vi har mångårig erfarenhet av att förstå utmaningarna i rollen som koncernredovisningsekonom och har många lyckade uppdrag genom åren. När vi söker efter rätt resurs för ett uppdrag tittar vi alltid på de specifika behov verksamheten har och krav på kandidaten.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Anlita en koncernredovisningsekonom

Som du märker kan en interimskonsult hjälpa till vid flera olika situationer. Detta ställer inte bara höga krav på själva ekonomikonsulten utan även på oss. Det är trots allt vårt jobb att matcha rätt person till rätt uppdrag, något vi har blivit väldigt duktiga på.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar