Scandinavian Executive » Utbud » Managing Director

Managing Director

Låt oss hjälpa dig hitta en managing director inom företagsledning

Vi hittar rätt interim managing director som kan leda er företags verksamhet, säkerställa stabilitet och förbereda för ett permanent ledarskap under kritiska övergångsperioder. Allt inom 48 timmar.

Företagsledningen har ett stort ansvar. De är dessa personer som styr vart skeppet ska segla och hur man ska ta sig dit. Detta ställer höga krav på personerna som arbetar inom företagsledningen och de har stor press på sig att ta rätt beslut. Dessa beslut påverkar trots allt hela verksamheten.

 

Våra managing directors inom företagsledning kan fylla flera olika arbetsroller. De kan hoppa in som VD för att täcka upp en avgång med kort varsel, ansvara för en avveckling av företaget, komma in för att förbättra affärsresultatet eller ta sig an någon helt annan utmaning. Företagsledningen består naturligtvis inte bara av en VD. Vi arbetar med alla roller i ledningsgruppen, AO-chefer, Regionschefer, Divisionschefer eller liknande. Anledningarna är många men det primära behovet är oftast desamma, att fylla arbetsrollen så snabbt som möjligt. För industrier och fabriker kan snabbheten vara extra viktig då avbrott i verksamheten snabbt kan bli väldigt dyrt.

 

 

Själva processen för att anställa en interimschef är alltid densamma, oavsett om du behöver en chef som kan driva fabrik, sköta logistiken eller implementera ett nytt IT-system för lagerhantering. Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan stödja er verksamhet.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Många fördelar med att anlita en managing director inom företagsledning

Rent praktiskt går vår process ut på att du hör av dig till oss och därefter går vi tillsammans igenom vad det är du och ditt företag behöver. Utmaningarna vi ställs inför kan se ut på otaliga sätt, från att ta över stafettpinnen från den tidigare VD:n till att hjälpa till med en stor affär.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Frågor och svar om interim managing director

Vad gör en interim Managing Director? En interim Managing Director kan tillfälligt gå in som VD och ansvara för den löpande förvaltningen av bolaget. Det kan vara vid avgångar eller när man utav någon annan anledning behöver en tillfällig VD. Det finns dock många olika viktiga uppgifter för den verkställande direktören, vid avveckling eller när resultaten behöver förbättras till exempel.  
Vilken utbildning och erfarenhet har en interim Managing Director? En interim Managing Director (VD) har tidigare erfarenhet från ledande befattningar, och de är vana att hoppa in med kort varsel och tillfälligt ansvara för viktiga uppgifter. Vanlig akademisk utbildning för en verkställande direktör är en examen i ekonomi eller inom andra områden som är relevant för rollen.  
Hur kan en interim Managing Director hjälpa min verksamhet? En interim Managing Director (VD) kan snabbt kunna täcka upp en avgång. Den interima verkställande direktören kan även ansvara för avveckling av företag, eller för att förbättra företagets resultat.  
Vad kostar det att hyra en interim Managing Director? I samband med vårt startmöte med uppdragsgivaren går vi igenom alla förutsättningar och krav för rollen. De kandidater med rätt erfarenhet och som uppfyller uppställda krav presenteras med arvode oftast per timme eller dag. Ingen kostnad utgår för vårt arbete att hitta rätt kandidater. Sådant som omfattning, nivå och liknande påverkar kostnaden, vilket gör det svårt att säga kostnad på förhand. Vi presenterar kandidater tillsammans med individuella arvoden.  
Hur lång tid tar det att hitta en kvalificerad Managing Director? Normalt hanterar vi en sökprocess efter till exempel en VD på 1-3 dagar enligt överenskommelse med er. Då har vi gjort ett kvalificerat urval och intervjuat de bäst lämpade. Ca tre av de bästa kandidaterna presenteras till er för utvärdering. Presenterade kandidater är sedan tillgängliga för start omgående eller inom någon vecka.  

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Fredrik Nilsson - Scandinavian Executive
    Fredrik Nilsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar