Scandinavian Executive » Utbud » Marknadschef

Marknadschef

Om du söker efter en ledare inom marknad och försäljning så har du kommit rätt

Ibland behöver ditt företag förstärkning i form av en erfaren ledare. Behovet kan komma planerat, exempelvis för att ta hand om en omstrukturering eller ett projekt, eller så kan behovet uppstå plötsligt och oförberett.

Det kan vara en befattningshavare som försvinner med kort varsel eller en arbetsbelastning som uppstod väldigt fort. Om du behöver ta in en CMO så har du kommit till helt rätt ställe. Vi på Scandinavian Executives kan snabbt och smidigt hjälpa dig hitta en ledare som passar just ditt företags förutsättningar och behov.

 

Marknad och försäljning är två viktiga delar av en verksamhet hos så gott som alla företag. Att sakna en ledare inom dessa avledningar kan snabbt påverka hela verksamheten, både kortsiktigt och långsiktigt. Genom att ta in en interimschef inom marknad och försäljning kan du snabbt fylla rollen med en person som har alla de egenskaper, kunskaper och kompetenser som ni behöver. Just snabbheten är en stor fördel gentemot den vanliga rekryteringsprocessen, en process som både tar längre tid och är mindre träffsäker.

Exempel på roller vi tillsätter

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Om du letar efter chefer så har du kommit rätt

Det är inte bara för att täcka upp en tillfälligt frånvarande chef som en interimschef kan komma väl till pass. Även vid projekt där det behövs specialkompetens kan en av våra ledare se till att projektets slutförs på ett lyckat sätt.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar