Scandinavian Executive » Utbud » Interim VD

Interim VD

Interim VD - Ledande roller och specialister

Har det uppstått ett plötsligt behov för att rekrytera en Interim VD i Stockholm eller Göteborg? Vi är experter på att leverera spetskompetenser som kan driva verksamheten framåt.

När du har behov av en ny interim VD till ditt företag, eller om det har uppstått en situation där bolaget saknar erfarna ledningsresurser som kan driva verksamheten framåt, så kan vi på Scandinavian Executive tillhandahålla rätt resurs.

 

Det är här vi på Scandinavian Executive har vår stora styrka och sticker ut från Executive Search och andra konsultföretag. Vi har egenutvecklade processer, kvalificerade interimschefer och inte minst förståelse och kompetens för att snabbt nog kunna matcha rätt kandidat till interimsuppdraget.

Snabb hjälp - Smidig process

Vi återkopplar alltid inom 1-3 dagar, söker relevanta konsulter i vårt nätverk och ger er relevanta kandidater direkt!

Våra processer är enkla utan krångel och vi arbetar med en kvalificerad resursbas som består av över 4000 kvalificerade konsulter. Under den inledande kontakten med oss kommer vi att noga gå igenom er utgångspunkt för att effektivt kunna uppfylla ert behov, målbild och förstå era utmaningar. Redan inom loppet av 1–3 dagar presenterar vi cirka tre passande kandidater för uppdraget. Utöver detta så kan du känna dig trygg med att uppdraget handskas konfidentiellt och utan några startkostnader. Vi på Scandinavian Executive kan hjälpa till för en träffsäker VD-rekrytering i Stockholm.

 

Ömsesidigt förtroende, vårt engagemang för djup förståelse för dina affärsutmaningar, samt vårt transparenta sätt att hantera avtal och prisbild är hörnstenen i vårt tillvägagångssätt. Våra interimschefer är erfarna ledare med erfarenhet och kompetens att kliva in i tjänsten och lösa den specifika utmaningen, ta ansvar, genomföra nödvändiga förändringar och skapa resultat.

 

I kombination ger det dig möjlighet till snabb tillsättning, enkel process, rätt person för rollen och en lösning på dina omedelbara utmaningar, allt gjort med flexibilitet för era förutsättningar och som också säkerställer att din verksamhet drivs framåt.

 

Låt oss hjälpa till med att rekrytera en VD i Stockholm!

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Anlita interim

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar