Scandinavian Executive » Utbud » VD rekrytering

VD rekrytering

Är du i behov av att rekrytera en VD?

Behöver din verksamhet snabb förstärkning? Vi vet hur viktigt det är att ha rätt personer i ledarskapsroller för att driva ditt företag framåt. Av många skäl är det dock inte alltid möjligt att hitta den perfekta permanenta nyckelpersonen för att leda ditt företag.

Då kan det bli aktuellt att tillfälligt rekrytera en VD. Hos Scandinavian Executive hittar du kompetenta interimschefer med vana av att driva omvandlingar och föra verksamheten framåt i nya riktningar.

 

Vi är experter på att tillhandahålla seniora chefer och ledare i det ständigt föränderliga kommersiella landskapet. Vi har lagt stort fokus på att skapa en enkel och effektiv process så att du ska få hjälp snabbt. Det första steget är att kontakta oss och berätta om ditt företags verksamhet, ert behov och vilka problem ni står inför. Med denna information kommer det bli desto enklare för oss att komma fram till rätt lösning för en lyckad VD-rekrytering.

Exempel på roller vi tillsätter

Låt oss hjälpa till med VD-rekryteringen

Att få in en erfaren VD med ett helhetstänk kan göra stor skillnad, oavsett om det rör sig om ett mer tillfälligt projekt eller en långsiktig lösning.

Vi har genom årens gång växt vårt nätverk till över 4000 kompetenta ledare och chefer med erfarenhet av många olika branscher och marknader. Vid kontakt med oss går vi igenom alla era förutsättningar för att effektivt kunna tillgodose ert behov, målbild samt förstå era utmaningar. Inom loppet av 1-3 dagar presenterar vi cirka tre lämpliga kandidater för uppdraget. Ni kan känna er trygga med att uppdraget hanteras konfidentiellt och utan några startkostnader.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Anlita interim

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Fredrik Nilsson - Scandinavian Executive
    Fredrik Nilsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar