Scandinavian Executive » Utbud » VD rekrytering

VD rekrytering

Är du i behov av att rekrytera en VD?

 Vi vet hur viktigt det är att ha rätt personer i ledarskapsroller för att driva ditt företag framåt. Av många skäl är det dock inte alltid möjligt att hitta den perfekta permanenta nyckelpersonen för att leda ditt företag.

I vissa fall kan det bli nödvändigt att temporärt rekrytera en VD. På Scandinavian Executive kan du hitta skickliga interimschefer med erfarenhet av att leda förändringsprocesser och styra verksamheten mot nya mål.

 

Vi är specialister på att tillhandahålla högt kvalificerade chefer och ledare i ett konstant föränderligt affärsklimat. Vi har lagt stor vikt vid att utforma en smidig och effektiv process för att du snabbt ska få den hjälp du behöver. Det första steget är att du kontaktar oss och berättar om ditt företags verksamhet, era behov och de utmaningar ni står inför. Med den informationen kan vi lättare erbjuda den bästa lösningen för en framgångsrik VD-rekrytering.

Exempel på roller vi tillsätter

Låt oss hjälpa till med VD-rekryteringen

Att få in en erfaren VD med ett helhetstänk kan göra stor skillnad, oavsett om det rör sig om ett mer tillfälligt projekt eller en långsiktig lösning.

Genom åren har vi utvecklat vårt nätverk till att omfatta över 4000 kompetenta ledare och chefer med erfarenhet från en mängd olika branscher och marknader. När du kontaktar oss, går vi noggrant igenom alla era förutsättningar för att effektivt kunna möta era behov, er vision samt förstå era utmaningar. Inom endast 1-3 dagar presenterar vi omkring tre passande kandidater för uppdraget. Ni kan vara trygga i att uppdraget hanteras konfidentiellt och utan några initiala kostnader.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Anlita interim

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Fredrik Nilsson - Scandinavian Executive
    Fredrik Nilsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar