Scandinavian Executive » Utbud » Copy of Ekonomichef/CFO

Interim CFO / Ekonomichef

Interim CFO/Ekonomichef – Erfarna interimskonsulter på ledningsnivå

Det finns flera anledningar till varför du snabbt måste få en kompetent och erfaren Ekonomichef på plats. Ofta är anledningarna till behovet mer eller mindre dramatiskt och kommer plötsligt. Vi hjälper er att hitta rätt kvalificerad interim CFO, Finansdirektör, Head of Finance och övriga chefer för er ekonomi- och finansfunktion för temporära behov

Det kan handla om att din nuvarande CFO hastigt blivit sjuk eller att du fattat beslut om att denna nyckelperson, med kort varsel, måste lämna sin befattning. Anledningen kan naturligtvis också vara ett behov av temporär resursförstärkning eller avancerad projektledning. Vi lyssnar på era krav och förväntningar på konsulten och söker matchande konsult i vår kandidatbas. Vår process är tydligt dokumenterad och säkerställer att konsulten möter era krav. Vi tar fram de bäst lämpade och presenterar ca tre kandidater redan efter 1-3 dagar. Detta är en av fördelarna med att använda oss vid behov av en CFO istället för att påbörja en rekryteringsprocess som kan vara lång och tidskrävande.

 

Vi arbetar aktivt för att attrahera de främsta konsulterna och bygger hela tiden vår kandidatbas med kvalificerade och kompetenta konsulter med erfarenhet från alla branscher/ industrier. Vi är väl förberedda när behovet uppstår hos er!

Läs om ett av våra kundcase

Successful mature business woman looking at camera@2x

Interim-CFO ökade lönsamheten med 63%

En svenskt industrikoncern hade på kort tid sett sin affär förändras i form av kraftigt hårdnande konkurrens på sin huvudmarknad. Ägaren beslutade att man som svar på denna utveckling samtidigt behövde gasa och bromsa, allt...

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Branscherfarna konsulter med vana av interimsuppdrag som CFO/Ekonomichef

Våra konsulter har en gedigen erfarenhet från alla delar av näringslivet eller offentlig sektor. Många av dem har hunnit med ett stort antal interimsuppdrag och vet hur det är att kunna komma in i en helt ny verksamhet för att hantera utmanande situationer och lösa problem inom några få dagar.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Läs mer

CFO eller Ekonomichef redo för interimsuppdrag i hela Sverige, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö

Vi har ett rikstäckande nätverk av erfarna som kan ta sig an uppdraget lokalt på din ort. Vi tillsätter interimskonsulter över hela Sverige. Storstadsregionerna är våra vanligaste tillsättningsorter men nästan hälften av våra interimskonsulter är stationerade i mindre städer och orter.

Frågor och svar om interim CFO/Ekonomichef

Vad gör en interim CFO/Ekonomichef? En CFO eller Ekonomichef är en viktig medlem i verksamhetens ledning, oavsett storlek på företag. Rollen innefattar oftast, förutom ekonomi och verksamhetsstyrning, även strategisk affärsutveckling, analys av förvärv eller avyttring, deltagande i eventuell börsnotering och ansvar för verksamhetsfinansiering.
Vilken erfarenhet och utbildning har en interim CFO/Ekonomichef? Våra CFO konsulter har erfarenhet från att vara direkt business partner med CEO/ VD. Ledarskapserfarenheten täcker samtliga vanligast förekommande underliggande funktioner såsom exempelvis Redovisning, Controlling, Skatt, IT, Risk och HR. Många av våra konsulter har erfarenhet från internationell verksamhetsstyrning. Samtliga har relevant akademisk utbildning inom ekonomi, ofta en masterexamen.
Hur kan en interim CFO /Ekonomichef hjälpa min verksamhet? När ert behov av kompetens och erfarenhet är akut kan vi tillhandahålla lösningen i form av en mycket kompetent konsult med erfarenhet från att komma in i en helt ny verksamhet för att hantera utmanande situationer och lösa problem med extremt kort ledtid. Ni kan passa på att utnyttja våra konsulters unika kompetenser inom områden där ni kanske inte besitter tidigare erfarenhet från, exempelvis avyttring av verksamhet, implementering av nytt stor affärssystem eller varför inte en börsnotering?
När bör jag välja att hyra in en interimschef till vår ekonomifunktion? Har ni till exempel hastigt fått en vakans eller tillfälligt ökat behov av en resursförstärkning eller projektledning – kontakta oss hör kostnadsfri rådgivning.
Hur lång tid tar det att hitta en kvalificerad CFO/Ekonomichef? Vi tummar aldrig på kvalitén och vår process möjliggör att vi presenterar kandidater inom 1-3 dagar.
Vad kostar det att hyra en interimschef? Varje enskilt behov kräver rätt kompetens. Vi utgår alltid från uppdragsgivarens behov och kravprofil. Är det heltid eller deltid? Vilen nivå på senioritet krävs? I samband när vi presenterar kandidaterna utifrån önskade förutsättningar presenterar vi också de individuella arvodena. Förslag på konsulter presenteras utan kostnad för uppdragsgivaren. Konsulten debiterar arvode för faktisk nerlagd tid enligt tidrapportering som sker månadsvis.

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Fredrik Nilsson - Scandinavian Executive
    Fredrik Nilsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar