Scandinavian Executive » Utbud » Kvalitetschef

Kvalitetschef

Vad är en interim kvalitetschef

En interim kvalitetschef är en erfaren ledare som tillfälligt tar över rollen som kvalitetschef i en organisation. Den huvudsakliga uppgiften är att säkerställa att organisationen uppfyller interna och externa kvalitetsstandarder och att driva förbättringar för att uppnå högre kvalitet.

En interim kvalitetschef är en snabb lösning på ett akut behov. En interim chef kan vara på plats på bara några dagar, vilket gör det möjligt att snabbt sätta igång med åtgärder. Dessutom kan företaget vara flexibelt i hur länge man vill ha personen på plats, vilket ger möjlighet att anpassa bemanningen efter behov.

 

Våra interima kvalitetschefer är erfarna och kompetenta, de har arbetat med kvalitet i olika företag och branscher. Detta innebär att personen har en bred kunskap om olika metoder och verktyg för att förbättra verksamheten. Genom att anlita en interim kvalitetschef kan företaget dra nytta av denna erfarenhet och kompetens för att förbättra sin verksamhet.

 

Det kan vara en mer kostnadseffektiv lösning än att anställa en  person permanent. En interim kvalitetschef  arbetar på projektbasis eller under en begränsad tid, vilket innebär att företaget inte behöver betala för en heltidsanställning. Dessutom kan chefen hjälpa till att förbättra verksamheten och därmed minska kostnaderna på lång sikt.

Exempel på roller vi tillsätter

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

Anlita en interimskonsult

Vid brådskande behov för ett projekt eller fast roll kan en interimskonsult fylla ett viktigt tomrum.

Bli en interimskonsult

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning. Vi erbjuder både chefsroller och operativa roller.

Vi kan hjälpa dig att hitta den perfekta kandidaten

En interim kvalitetschef kan vara en ovärderlig tillgång inte bara för att tillfälligt täcka upp för en frånvarande ledare, utan också i projekt där specifik expertis inom kvalitetsstyrning krävs. Våra erfarna kvalitetschefer kan säkerställa att dina projekt genomförs framgångsrikt och lever upp till de höga standarder som ställs inom kvalitetsområdet.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Anlita interim

Kontakta oss

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Michael Gabrielsson - Scandinavian Executive
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar